Urođeni poremećaji kao uzročnici anemije

/
Anemija nastaje kao posledica više različitih uzroka. Pojedine…

Inflamatorne bolesti creva i anemija

/
Inflamatorne bolesti creva su idiopatske, inflamatorne, hronične,…

Anemija usled nedostatka folne kiseline

/
Folna kiselina pripada kompleksu B vitamina I učestvuje u produkciji…

Aplastična anemija

/
Aplastična anemija je stanje koje nastaje kada organizam ne…

Miomi i anemija

/
Obilno menstrualno krvarenje, poznato kao menoragija,  najčešćih…

Anemija u endokrinim bolestima

/
Brojni hormoni u našem organizmu, uključujući tiroksin, testosteron…

Infekcije uzročnici anemije

/
Određeni mikroorganizmi mogu da dovedu do pojave hemolizne…

Anemija kod bubrežnih bolesnika

/
Anemija se uvek javlja u uremijskom sindromu. Sam uzrok…

Terapija anemije

/
Pristupi u lečenju su različiti i mnogo zavise od uzroka anemije.…

Terapija Fanconijeve anemije

/
Fanconijeva anemija je oblik urođene aplastične anemije.…

Slabost i anemija

/
Svaki dan ste sve umorniji, poslovi koje ste obavljali sa lakoćom…

Anemija u trudnoći

/
Nedostatak gvožđa je najčešći uzrok anemije kod trudnica.…

Anemija usled krvarenja

/
Hemoragija ili krvarenje znači izlazak krvi iz krvnih sudova…

Terapija Hiposideremijske anemije

/
Hiposideremijska anemija nastaje zbog deficita gvožđa u organizmu.…

Srpasta anemija

/
Srpasta anemija je specifičan tip tzv. bolesti srpastih ćelija,…

Hemolizna anemija

/
Crvena krvna zrnca žive u proseku tri do četiri meseca, a ukoliko…
Anemija
,

Anemija usled nedostatka gvožđa

/
Ovo je sigurno najrasprostranjeniji oblik malokrvnosti koji ne…
,

Morfološka klasifikacija anemija

/
1. Makrocitna Megaloblastnac(perniciozna, nutritivna) Nemegaloblastna…
Anemija

Megaloblastna anemija

/
Megaloblastna anemija nastaje kao posledica nedostatka vitamina…