Povišen CRP

/
CRP je skraćenica koja označava C reaktivni protein. To…

Eozinofilija

/
Eozinofilija je naziv za povećani broj eozinofilnih granulocita (grupa…

Anemija kod bubrežnih bolesnika

/
Anemija se uvek javlja u uremijskom sindromu. Sam uzrok…

Terapija anemije

/
Pristupi u lečenju su različiti i mnogo zavise od uzroka anemije.…

Paroksizmalna noćna hemoglobinurija

/
Paroksizmalna noćna hemoglobinurija je redak oblik hemolitičke…

Bolest hemoglobina C

/
Bolest hemoglobina C je autozomno recesivno oboljenje koje se…

Hemofilija A

/
Hemofilija A je nasledna bolest krvi kada nedostaje faktor…

Methemoglobinemija

/
Methemoglobinemija se javlja kada crvena krvna zrnca sadrže…

Trombocitemija

/
Trombocitemije ili trombocitoze su poremećaji koji se karakterišu…

Aneurizma aorte

/
Definiše se kao patološko proširenje (dilatacija) lumena aorte. Uzroci Aneurizma…

Hočkinov limfom

/
Maligni limfogranulom ili Morbus Hodgkin (Hočkinova bolest),…

Neutrofilija

/
Neutrofilija se defineše kao apsolutni broj neutrofiia koji…

Povišen šećer u krvi

/
Kada glukoza, nakon probave, dospe u krv, ona se transportuje…

Ubrzana sedimentacija

/
Sedimentacija predstavlja brzinu taloženja crvenih krvnih…

Terapija Fanconijeve anemije

/
Fanconijeva anemija je oblik urođene aplastične anemije.…

Hematokrit

/
Hematokrit predstavlja postotak koncentracije crvenih krvnih…

Hemoglobinopatije

/
Hemoglobinopatije je grupa genetskih determinisanih poremećaja…

Uzroci limfocitoze

/
Limfocitoza je porast belih krvnih ćelija, koje se nazivaju…

Transfuzija trombocita i trombocitofereza

/
Trombociti (krvne pločice) su sitni krvni elementi koje su…

Terapija trombocitoze

/
Reč je o relativno čestom problemu koji je prisutan u vreme…

Trombocitopenija

/
Trombocitopenija podrazumeva smanjenje broja krvnih ćelija nazvanih…

Fon Vilebrandova bolest

/
Nasledni neizlečivi poremećaj krvarenja sličan hemofiliji. NASLEDNI…

Policitemija rubra vera

/
Mijeloproliferativna bolest, nepoznate etiologije, koju karakteriše…

Slabost i anemija

/
Svaki dan ste sve umorniji, poslovi koje ste obavljali sa lakoćom…

Normalan broj leukocita

/
Leukociti ili bela krvna zrnca su ćelije imunološkog sistema…

Anemija u trudnoći

/
Nedostatak gvožđa je najčešći uzrok anemije kod trudnica.…
,

Eritrociti (crvena krvna zrnca)

/
Crvena krvna zrnca (eritrociti) su najbrojnija vrsta ćelija u…

Anemija usled krvarenja

/
Hemoragija ili krvarenje znači izlazak krvi iz krvnih sudova…

Krvna slika (eritrociti i hemoglobin)

/
Kompletna krvna slika se radi zbog procene opšteg zdravstvenog…