Posts

poruka
, , ,

Šta vam poručuje vaša krv?

Malokrvnost može biti bazazlena ukoliko se javlja usled poremećaja…

Aplastična anemija

/
Aplastična anemija je stanje koje nastaje kada organizam ne…

Mijelofibroza

/
Mijelofibroza je hronično oboljenje koštane srži koje se…

Hematokrit

/
Hematokrit predstavlja postotak koncentracije crvenih krvnih…

Trombocitopenija

/
Trombocitopenija podrazumeva smanjenje broja krvnih ćelija nazvanih…