Posts

poruka
, , ,

Šta vam poručuje vaša krv?

Malokrvnost može biti bazazlena ukoliko se javlja usled poremećaja…

TIBC i UIBC

/
TIBC i UIBC su parametri koji služe za procenu količine gvožđa…

Feritin u krvi

/
Feritin u krvi je kompleks gvožđa i proteina. U organizmu…

Povišen hemoglobin

/
Hemoglobin je glavni sastojak crvenih krvnih zrnaca i služi…

Terapija anemije

/
Pristupi u lečenju su različiti i mnogo zavise od uzroka anemije.…

Povišen šećer u krvi

/
Kada glukoza, nakon probave, dospe u krv, ona se transportuje…

Ubrzana sedimentacija

/
Sedimentacija predstavlja brzinu taloženja crvenih krvnih…

Hematokrit

/
Hematokrit predstavlja postotak koncentracije crvenih krvnih…

Transfuzija trombocita i trombocitofereza

/
Trombociti (krvne pločice) su sitni krvni elementi koje su…

Trombocitopenija

/
Trombocitopenija podrazumeva smanjenje broja krvnih ćelija nazvanih…

Fon Vilebrandova bolest

/
Nasledni neizlečivi poremećaj krvarenja sličan hemofiliji. NASLEDNI…

Policitemija rubra vera

/
Mijeloproliferativna bolest, nepoznate etiologije, koju karakteriše…