Posts

, ,

Prevencija anemije

Anemija se može definisati kao nedovoljna koncentracija funkcionalnih…

Vitamin B12 i anemija

/
Anemija označava smanjen broj funkcionalnih crvenih krvnih zrnaca…

Nedostatak vitamina B12

/
Vitamin B12 je neophodanza pravilan razvoj crvenih krvnih ćelija…

Terapija anemije

/
Pristupi u lečenju su različiti i mnogo zavise od uzroka anemije.…
Anemija

Megaloblastna anemija

/
Megaloblastna anemija nastaje kao posledica nedostatka vitamina…