Entries by Stanko Nikolic

Malaksalost – prvi simptom anemije

Malaksalost je najčešće simptom nekog fizičkog oboljenja, akutnog ili hroničnog. Pored anemije koja je čest uzrok malaksalosti, hronična oboljenja koja izazivaju malaksalost su i smanjena funkcija štitne žlezde, neke bolesti srca i krvnih sudova (hronična srčana insuficijencija), neke autoimune bolesti (mijastenija gravis), maligne bolesti… Ako malaksalost nastane naglo, onda je to ozbiljan simptom i treba […]

Hemolizne anemije sa toplim antitelima

Stečene autoimune hemolizne anemije se dele u dve grupe. Prvu grupu sačinjavaju idiopatske AIHA čiji uzrok nije poznat. U drugu grupu spadaju sekundarne AIHA koje se javljaju kao posledica nekih bolesti kao što su limfoproliferativne bolesti, ciste i tumori ovarijuma, autoimune bolesti, virusne infekcije i druge granulomske bolesti. Za ove bolesti je karakteristično da se autoantitela […]

5 vrsta namirnica koje ometaju apsorpciju gvožđa

Gvožđe je jedan od esencijalnih elemenata u organizmu, čija je najbitnija uloga u transportu kiseonika kroz krvotok. Gvožđe može postojati u dva oblika u hrani koju jedemo: hem gvožđe i ne-hem gvožđe. Hem gvožđe sadržano je u ribi i svim vrstama mesa, u manjioj ili većoj količini, dok je ne-hem gvožđe zastupljeno u namirnicama biljnog […]

Zašto nam je hladno?

Da li osećate hladnoću čak i kada je ljudima oko Vas toplo? Iako se u većini slučajeva radi o razlici u subjektivnom doživljaju toplo-hladno, nekada razlog može biti određeni zdravstveni poremećaj. Može li anemija biti uzrok? Kao posledica nedovoljnog broja crvenih krvnih zrnaca ili njihove nepravilne funkcije u prenošenju kiseonika kroz krvotok, može postojati izražen […]

Hrana bogata folnom kiselinom

Postoji niz razloga zašto je važno unositi dovoljnu  količinu folne kiseline u organizam. Možda najvažniji  razlog je taj što je folna kiselina neophodna za ćelijski rast  i regeneraciju. Nedavne studije su pokazale da manjak  folne kiseline može dovesti do duševnih poremećaja kao  što je depresija. Folna kiselina omogućava telu da obavlja mnoge bitne funkcije kao […]

Esencijalna trombocitemija (povećan broj krvnih pločica)

Esencijalna trombocitemija je redak, hronični poremećaj nepoznatog uzroka koji se karakteriše povećanim stvaranjem trombocita (krvnih pločica). Trombociti su specijalizovane krvne ćelije čijim slepljivanjem na mestu povrede krvnog suda dolazi do zaustavljanja krvarenja. Iako je glavna karakteristika esencijalne trombocitemije povećano stvaranje trombocita, može postojati i povećan broj eritrocita (crvenih krvnih zrnaca) i leukocita (belih krvnih zrnaca). […]

Gvožđe – kako ga podići?

Manjak gvožđa nije jedini uzrok anemije, ali jeste jedan od najčešćih. Nivo gvožđa se utvrđuje jednostavnom analizom krvi. Ako imate manjak, dobra ishrana i odgovarajući suplementi pomoći će da ga nadoknadite. Procenjuje se da oko 9% žena i 2% muškaraca imaju anemiju usled manjka gvožđa. Ukoliko ne postoje neki drugi problemi, lekari u tim slučajevima […]

Eritroblastopenija (Erythroblastopenia)

Eritroblastopenija (Erythroblastopenia) je teška malokrvnost nastala zbog smanjenog stvaranja eritrocita u kostnoj srži. Nastaje zbog bolesti matične ćelije kostne srži. U kostnoj srži nema eritroblasta iz kojih nastaju eritrociti ili je njihov broj smanjen. To stanje se zove aplazija kostne srži. Uzrok i podela bolesti Eritroblastopenija može da bude akutna, hronična i urođena. Akutno oštećenje […]

Perniciozna anemija- faktori rizika

Perniciozna anemija predstavlja anemiju koja nastaje zbog nedostatka unutrašnjeg faktora koji se luči iz želuca i koji služi za apsorpciju vitamina B12. Ova anemija može da se javi kao stečena bolest zbog atrofije želudačne sluzokože, kao autozomno recesivna bolest kada ne postoji dovoljno lučenje unutrašnjeg faktora ili kao autoimuni poremećaj. Starosna dob i perniciozna anemija […]

Pospartalna anemija

U trudnoći se potrebe žene za gvožđem udvostručuju. Nešto od tih dodatnih količina je potrebno za snabdevanje fetusa koji raste kiseonikom, nešto je potrebno za održavanje metabolizma trudnice, a deo je potreban kao priprema organizma za gubitak krvi do koga će doći tokom porođaja. Žene gube različite količine krvi tokom i nakon porođaja. Oko 5% žena […]

Anemija kod hemoterapije

Anemija kao posledica hemoterapije nije nešto o čemu toliko često slušamo koliko, recimo, o gubitku kose, ali i ona je veoma česta i netretirana nuspojava hemoterapije. Šta uzrokuje anemiju tokom tretmana hemoterapije? Postoji nekoliko uzroka anemije tokom lečenja raka. Neki od njih su: Lekovi  koji se koriste u  hemoterapiji Hemoterapija napada ćelije koje se brzo […]

Prognoza hronične anemije

Prognoza zavisi od osnovnog uzroka anemije. Generalno, prognoza kod pacijenata sa hroničnom stabilnom anemijom je dobra. Smrtne posledice hronične anemije su izuzetno retke zbog adaptivnih sposobnosti kardiovaskularnog sistema. Rast morbiditeta je takođe redak i obično se vezuje za primarnu bolest nego za anemiju. Kratak dah i umor su nepredvidivi, jer neka deca tolerišu izuzetno niske […]

Anemija novorođenčeta

Beba na samom rođenju ima jako gustu krv, sa  povećanom koncentracijom eritrocita koji su joj potrebni u uslovima sa manje kiseonika u majčinoj utrobi. Plod dobija kiseonik preko majčine krvi. Odjednom joj je na raspolaganju dovoljno kiseonika. Višak bebinih  eritrocita se razlaže u jetri, i pri tome se gvožđe ne eliminiše iz organizma nego se […]

Anemija kod starijih osoba

Anemiju kod starijih osoba ne treba prihvatiti samo kao posledicu starenja. Anemija se sreće kod 80 % starijih pacijenata. Najčešći uzrok anemije kod starijih osoba su hronična bolest i nedostatak gvožđa. Nedostatak vitamina B12, nedostatak folata, gastrointestinalna krvarenja, mijelodisplastični sindrom su još od nekih uzroka anemije kod starijih osoba. Serumski nivo feritina je najkorisniji test […]

Povećan broj eritrocita

Policitemija rubra vera (Polycythaaemia rubra vera), prava policitemija Ova bolest se karakteriše izraženim crvenilom kože i vidljive sluzokože, uvećanjem slezine, znatno povećanim brojem eritrocita, povećanom koncentracijom hemoglobina, visokim hematokritom, povećanim brojem granulocita i naročito trombocita. Uzrok nije poznat. Iako ima sve odlike maligne bolesti, postoji i shvatanje da je ova bolest izazvana virusom. U plazmi […]

Ishrana dece sa anemijom usled nedostatka gvožđa

Idealan izvor svih hranljivih materija, uključujući i gvožđe jeste majčino mleko. Iako ga ima malo ( 0,1-1,5mg/L), jako dobro se apsorbuje, tako da kad god je moguće glavna hrana za bebu treba da bude majčino mleko. Kravlje mleko takođe sadrži mali procenat gvožđa, a apsorpcija je veoma loša (10%). Proteinski agregati koji nastaju u nedovoljno […]

Anemija kod novorođenčadi

Anemija koja se javlja kod novorođenčadi može nastati pod uticajem više faktora. – Povećan gubitak krvi: Krvarenje (fetalno, placentarno, traumatski porođaj, koagulacioni poremećaj), Kasno podvezivanje pupčane vrpce, Feto-fetalna transfuzija, Feto-maternalna transfuzija. – Jatrogeni gubitak krvi (zbog uzimanja veće zapremine krvi od neophodne za laboratorijske analize) – Povećana destrukcija eritrocita (imuna i neimuna hemolizna anemija, strukturni […]

Hepatitis C i anemija

Anemija označava stanje u kome je snižen nivo hemoglobin i/ili hematokrita. Hemoglobin je protein crvenih krvnih zrnaca (eritrocita) koji doprema kiseonik svim ćelijama u organizmu. Anemija može biti privremeno stanje, posledica nekog drugog oboljenja sa čijim izlečenjem se I anemija povlači povlači ili je hroničnog karaktera. Osobe sa umerenom anemijom nemaju simptome ili su oni […]

Stečene hemolizne anemije

Stečene hemolitičke anemije se mogu podeliti na imunske i neimunske forme hemolitičke anemije. Imunski posredovane hemolitičke anemije ( direktan Coombsov test je pozitivan) Autoimunska hemolitička anemija Topla antitela – autoantitela aktivna na temperaturi tela – 37 C Primarna ili idiopatska AIHA Sekundarna AIHA – udružena sa: limfoproliferativnom bolesti reumatskom bolesti SLE nekim infekcijama drugim neoplazmama […]

Anemija kod sportista

Sportisti su osetljiviji na posledice koje nastaju usled nedostatka gvožđa jer su njihove sportske performanse direktno zavisne od transporta kiseonika do mišićnih ćelija. Crvena krvna zrnca, hemoglobin i mioglobin, koji se nalazi u mišićima, odgovorni su za transport kiseonika i bez adekvatnih nivoa gvožđa ne mogu pravilno funkcinisati. Kod sportista manjak hemoglobina, nastao ka posledica […]

Urođeni poremećaji kao uzročnici anemije

Anemija nastaje kao posledica više različitih uzroka. Pojedine osobe razvijaju anemiju kao posledicu nekog hroničnog oboljenja, kod npr.maligniteta ili bolesti bubrega. Za ove pacijente tretman anemije je u sklopu tretmana osnovne bolesti. Ili su posledica neadekvatne apsorpsije i iskorišćavanja nekih vitamina i minerala. Postoje i slučajevi u kojima se anemija razvija kao posledica urođenih poremećaja […]

Inflamatorne bolesti creva i anemija

Inflamatorne bolesti creva su idiopatske, inflamatorne, hronične, po svom toku nepredvidive bolesti, a kako je u osnovi prepoznat poremećaj imunog sistema, onda ih nazivamo imunskim bolestima. Primarno razlikujemo dva glavna entiteta: ulcerozni kolitis (UK) i Kronovu bolest (KB). Postoji i intermedijarni oblik bolesti u koji ubrajamo 10-15% bolesnika koje ne možemo na temelju kliničkih i […]

Nedostatak vitamina B12

Vitamin B12 je neophodanza pravilan razvoj crvenih krvnih ćelija i nervnih ćelija. Usled dugotrajnog nedostatka ovog vitamina razvija se megaloblastna anemija. Eritrociti, koje stvara koštana srž  u nedostatku vitamina B12, su veliki, nepravilno formirani, nezreli  i nisu u stanju da obavljaju svoju osnovnu funkciju – transport kiseonika do organa i tkiva. Nedostatak vitamina B12  može […]

Anemija usled nedostatka folne kiseline

Folna kiselina pripada kompleksu B vitamina I učestvuje u produkciji crvenih krvnih ćelija – eritrocita. Nizak nivo folne kiseline (tzv. folati) u organizmu onemogućava normalnu produkciju eritrocita što vodi u anemiju. Uzroci anemije usled nedostatka folne kiseline: – Nedovoljno konzumiranje namirnica bogatih folatima Siromašna ishrana – beskućnici, alkoholičari, starije osobe koje se ne hrane pravilno […]

Aplastična anemija

Aplastična anemija je stanje koje nastaje kada organizam ne proizvodi dovoljnu količinu ćelija krvi. Aplastična anemija spada u grupu anemija koje nastaju kao posledica oštećenja koštane srži. Koštana srž je sunđerastotkivo i nalazi se u centralnom delu dugih kostiju. U njoj se nalaze matične ćelije krvi iz kojih rastom, deobom i diferencijacijom nastaju ćelije krvi – […]

Neželjena dejstva preparata gvožđa

Najizraženija neželjena dejstva oralnih preparata gvožđa su na gastrointestinalni trakt: muka pečenje u stomaku i bolovi opstipacija ili dijareja. Gvožđe deluje iritantno na sluzokožu gastrointestinalnog trakta i ovaj efekat ne zavisi od vrste primenjenog preparata, već je direktno proporcionalna količini slobodnog gvožđa. Pošto veliki broj ljudi ima tegobe pri primeni terapijskih doza gvožđa, u početku […]

Miomi i anemija

Obilno menstrualno krvarenje, poznato kao menoragija,  najčešćih je uzroka anemije kod žena. Čak 10-15% žena je tokom života iskusilo obilno menstrualno krvarenje i čak se kod 20% tih žena razvije anemija. Znakovi obilnog menstrualnog krvarenja: Menjate tampon ili uložak na svakih sat vremena ili kraće, nekoliko sati u kontinuitetu Ustajete noću da promenite uložak ili tampon Prisutni su […]

Reumatoidni artritis i anemija

Veliki deo populacije boluje od reumatoidnog artritisa. Većina zna da ti ljudi imaju problem sa bolnim i otečenim zglobovima, ali mnogi ne znaju da čak 30 – 60 % obolelih ima i anemiju. Kod osoba sa reumatoidnim artritisom (RA) bitno je prepoznati i lečiti anemiju, kako bi se pacijenti bolje osećali i čak ublažili simptome […]

TIBC i UIBC

TIBC i UIBC su parametri koji služe za procenu količine gvožđa koje se transportuje kroz krv. Gvožđe se nalazi u krvi vezan za transferin. Transferin transportuje gvožđe kroz krv i predaje ga ćelijama na korišćenje i to pre svega ćelijama koštane srži za sintezu hemoglobina. Ovakav transport je neophodan jer je slobodno gvožđe toksično za organizam. Transferinje protein koga sintetiše jetra i to obrnuto proporcionalno […]