Sniženi limfociti

Postoji mnogo mogućih uzroka sniženih limfocita (manje od…

D dimer

Šta je to D dimer? Završni proizvod u procesu zgrušavanja…

Infekcije uzročnici anemije

Određeni mikroorganizmi mogu da dovedu do pojave hemolizne…

Antikoagulantna terapija

Kada krv dođe u kontakt sa veštačkim zalistkom dolazi do stvaranja…

Povišen CRP

CRP je skraćenica koja označava C reaktivni protein. To…

Eozinofilija

Eozinofilija je naziv za povećani broj eozinofilnih granulocita (grupa…

Anemija kod bubrežnih bolesnika

Anemija se uvek javlja u uremijskom sindromu. Sam uzrok…

Terapija anemije

Pristupi u lečenju su različiti i mnogo zavise od uzroka anemije.…

Idiopatska trombocitopenijska purpura

Idiopatska trombocitopenijska purpura ITP se definiše kao…

Paroksizmalna noćna hemoglobinurija

Paroksizmalna noćna hemoglobinurija je redak oblik hemolitičke…

Bolest hemoglobina C

Bolest hemoglobina C je autozomno recesivno oboljenje koje se…

Hemofilija A

Hemofilija A je nasledna bolest krvi kada nedostaje faktor…

Methemoglobinemija

Methemoglobinemija se javlja kada crvena krvna zrnca sadrže…

Trombocitemija

Trombocitemije ili trombocitoze su poremećaji koji se karakterišu…

Aneurizma aorte

Definiše se kao patološko proširenje (dilatacija) lumena aorte. Uzroci Aneurizma…

Hočkinov limfom

Maligni limfogranulom ili Morbus Hodgkin (Hočkinova bolest),…

Neutrofilija

Neutrofilija se defineše kao apsolutni broj neutrofiia koji…

Povišen šećer u krvi

Kada glukoza, nakon probave, dospe u krv, ona se transportuje…

Ubrzana sedimentacija

Sedimentacija predstavlja brzinu taloženja crvenih krvnih…

Terapija Fanconijeve anemije

Fanconijeva anemija je oblik urođene aplastične anemije.…

Hematokrit

Hematokrit predstavlja postotak koncentracije crvenih krvnih…

Hemoglobinopatije

Hemoglobinopatije je grupa genetskih determinisanih poremećaja…

Uzroci limfocitoze

Limfocitoza je porast belih krvnih ćelija, koje se nazivaju…

Transfuzija trombocita i trombocitofereza

Trombociti (krvne pločice) su sitni krvni elementi koje su…

Terapija trombocitoze

Reč je o relativno čestom problemu koji je prisutan u vreme…

Trombocitopenija

Trombocitopenija podrazumeva smanjenje broja krvnih ćelija nazvanih…

Fon Vilebrandova bolest

Nasledni neizlečivi poremećaj krvarenja sličan hemofiliji. NASLEDNI…

Policitemija rubra vera

Mijeloproliferativna bolest, nepoznate etiologije, koju karakteriše…

Slabost i anemija

Svaki dan ste sve umorniji, poslovi koje ste obavljali sa lakoćom…

Normalan broj leukocita

Leukociti ili bela krvna zrnca su ćelije imunološkog sistema…