Idiopatska trombocitopenijska purpura

Idiopatska trombocitopenijska purpura ITP se definiše kao…

Paroksizmalna noćna hemoglobinurija

Paroksizmalna noćna hemoglobinurija je redak oblik hemolitičke…

Bolest hemoglobina C

Bolest hemoglobina C je autozomno recesivno oboljenje koje se…

Hemofilija A

Hemofilija A je nasledna bolest krvi kada nedostaje faktor…

Methemoglobinemija

Methemoglobinemija se javlja kada crvena krvna zrnca sadrže…

Trombocitemija

Trombocitemije ili trombocitoze su poremećaji koji se karakterišu…

Aneurizma aorte

Definiše se kao patološko proširenje (dilatacija) lumena aorte. Uzroci Aneurizma…

Hočkinov limfom

Maligni limfogranulom ili Morbus Hodgkin (Hočkinova bolest),…

Neutrofilija

Neutrofilija se defineše kao apsolutni broj neutrofiia koji…

Povišen šećer u krvi

Kada glukoza, nakon probave, dospe u krv, ona se transportuje…

Ubrzana sedimentacija

Sedimentacija predstavlja brzinu taloženja crvenih krvnih…

Terapija Fanconijeve anemije

Fanconijeva anemija je oblik urođene aplastične anemije.…

Hematokrit

Hematokrit predstavlja postotak koncentracije crvenih krvnih…

Hemoglobinopatije

Hemoglobinopatije je grupa genetskih determinisanih poremećaja…

Uzroci limfocitoze

Limfocitoza je porast belih krvnih ćelija, koje se nazivaju…

Transfuzija trombocita i trombocitofereza

Trombociti (krvne pločice) su sitni krvni elementi koje su…

Terapija trombocitoze

Reč je o relativno čestom problemu koji je prisutan u vreme…

Trombocitopenija

Trombocitopenija podrazumeva smanjenje broja krvnih ćelija nazvanih…

Fon Vilebrandova bolest

Nasledni neizlečivi poremećaj krvarenja sličan hemofiliji. NASLEDNI…

Slabost i anemija

Svaki dan ste sve umorniji, poslovi koje ste obavljali sa lakoćom…

Normalan broj leukocita

Leukociti ili bela krvna zrnca su ćelije imunološkog sistema…

Anemija u trudnoći

Nedostatak gvožđa je najčešći uzrok anemije kod trudnica.…

Eritrociti (crvena krvna zrnca)

Crvena krvna zrnca (eritrociti) su najbrojnija vrsta ćelija u…

Anemija usled krvarenja

Hemoragija ili krvarenje znači izlazak krvi iz krvnih sudova…

Krvna slika (eritrociti i hemoglobin)

Kompletna krvna slika se radi zbog procene opšteg zdravstvenog…

Terapija Hiposideremijske anemije

Hiposideremijska anemija nastaje zbog deficita gvožđa u organizmu.…

Srpasta anemija

Srpasta anemija je specifičan tip tzv. bolesti srpastih ćelija,…
Anemija

Hemoglobin

Hemoglobin (HGB) je sastojak crvenih krvnih zrnaca, eritrocita.…

Hemolizna anemija

Crvena krvna zrnca žive u proseku tri do četiri meseca, a ukoliko…
Anemija

Anemija usled nedostatka gvožđa

Ovo je sigurno najrasprostranjeniji oblik malokrvnosti koji ne…