Značaj određivanja nivoa feritina u krvi

određivanje nivoa feritinaKod osoba sa anemijom, jedan od parametara čije se vrednosti često određuju jeste i nivo feritina. Feritin predstavlja najznačajniji oblik deponovanja gvožđa u organizmu (pretežno u jetri, slezini i koštanoj srži), a određivanje nivoa feritina u krvi je odličan pokazatelj rezervi gvožđa.

Normalne vrednosti feritina mogu se razlikovati između različitih laboratorija, u zavisnosti od reagenasa i aparata na kojima se vrši određivanje. Zbog toga ćemo ovde pomenuti samo na šta mogu ukazivati smanjene ili povišene vrednosti feritina u krvi.

Smanjen nivo feritina

Smanjen nivo feritina u krvi najčešće je udružen sa anemijom uzrokovanom nedostatkom gvožđa. Nedovoljan unos, ili povećan gubitak gvožđa (krvarenje i dr.) utiču na postepeno smanjenje depoa gvožđa, pa će se to najbolje prikazati određivanjem nivoa deritina.  U suštini, svi mogući uzroci koji dovode do anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa mogu se posmatrati i kao uzroci smanjenja depoa gvožđa u organizmu.

Povišene vrednosti feritina
Veoma povišen nivo feritina može ukazivati na povećano deponovanje gvožđa u organizmu (hemohromatoza). Takođe, kod nekih drugih bolesti, uključujući alkoholizam, talasemiju i neke oblike anemije (hemolizna anemija) nivo feritina može biti povećan. U slučaju čestih transfuzija, nivo feritina takođe može biti povišen. Od drugih uzroka povišenih vrednosti feritina pominju se i hronična zapaljenska stanja (artritis, lupus), Hodgkin-ova bolest, leukemija i različite infekcije.

Tretman niskih vrednosti feritina ne razlikuje se od tretmana anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa. Dakle, pored uklanjanja osnovnog uzroka koji ometa apsorpciju ili dovodi do povećanog gubitka gvožđa, važno je obezbediti odgovarajući unos gvožđa kako bi se depoi gvožđa „popunili“. Od prirodnih preparata koji pokazuju povoljno dejstvo u tretmanu anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa izdvajamo PRIMED 5 Feromed.