U cilju postavljanja dijagnoze anemije kod pacijenta, potrebno je uzeti anamnezu, uraditi pregled i sprovesti odgovarajuće analize krvi. Po potrebi, mogu se raditi i dopunski specijalistički pregledi, u zavisnosti od informacija prikupljenih prethodnim analizama.

Anamneza podrazumeva prikupljanje sledećih podataka:

  • Podaci o postojanju simptoma koji su posledica anemije,
  • Podaci o postojanju simptoma koji mogu ukazati na uzrok anemije,
  • Podaci o ličnoj i porodičnoj istoriji bolesti.

Objektivnim pregledom mogu da se uoče znaci anemije kao što je bledilo kože i vidljivih sluznica, ili se mogu uočiti znaci nekog drugog poremećaja koji može da dovede do pojave anemije.

Laboratorijske analize krvi

Analize koje se rade u cilju otkrivanja anemije:

  • Kompletna krvna slika (KKS) daje informacije o ukupnom broju, obliku, veličini crvenih krvnih zrnaca (eritrocita), kao i o ukupnom sadržaju hemoglobina u eritrocitima
  • Određivanje nivoa serumskog gvožđa, kao i nivoa feritina pokazuju količine raspoloživog gvožđa u organizmu
  • Nivo vitamina B12, folata i drugih vitamina neophodnih za izgradnju hemoglobina i eritrocita
  • Posebne analize koje se rade kod ređih oblika anemije, kao što je određivanje imunoloških faktora kod sumnje na autoimunu hemoliznu anemiju, anemije uzrokovane defektima u funkciji određenih enzima ili urođenog poremećaja u stvaranju hemoglobina
  • Određivanje nivoa bilirubina, retikulocita i drugih parametara koji pokazuju kojom brzinom se obnavljaju eritrociti. Ovo je posebno važno kod hemoliznih anemija, kod kojih dolazi do propadanja eritrocita pre očekivanog kraja njihovog životnog veka
  • Uzimanje uzoraka koštane srži se radi kod sumnje na poremećaj na nivou hematopoeznih ćelija smeštenih u koštanoj srži

Drugi specijalistički pregledi se vrše pri postojanju sumnje na bolesti organa i sistema koje mogu za posledicu imati anemiju (krvarenje mioma materice, krvarenje hemoroida, čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu, maligne bolesti i dr.)