Feritin, važan parametar u dijagnostici anemije.

Nivo feritina je pokazatelj nivoa gvožđa koje se skladišti u organizmu, otuda je vrlo značajan u dijagnozi anemije prouzrokovane nedostatkom gvožđa u organizmu.

Nizak nivo feritina može biti rani pokazatelj da je nivo gvožđa u organizmu u opadanju. Nekada prođe i više nedelja pre nego što uobičajeni laboratorijski parametri krvne slike ( kao što je niska vrednost hemoglobina) ukažu na problem sa gvožđem i sa postojanjem anemije.

Nizak nivo feritina, samim tim i gvožđa u krvi, može dovesti do simptoma pojačanog opadanja kose, takozvanog kratkog daha kada se osoba češće i više umara i pri laganim fizičkim aktivnostima,zatim hroničnog umora i dr.

Šta je feritin i koja je njegova uloga u organizmu?
Feritin je protein koji predstavlja depo gvožđa u organizmu. Feritin vezuje gvožđe i skladišti ga u jetri, slezini, ćelijama koštane srži.

Gvožđe je potrebno telu za proizvodnju eritrocita tj. crvenih krvnih zrnaca. Zahvaljujući gvožđu u eritrocitima sve ćelije u našem organizmu se snabdevaju kiseonikom koji je neophodan za njihov opstanak, kao i za funkcionisanje svih tkiva i organa.

Najveći deo gvožđa koji putem hrane ili na drugi način unesemo u organizam, koristi se za proizvodnju hemoglobina koji prenosi kiseonik, dok se preostala količina gvožđa skladišti kao feritin.

Feritin je rezervoar gvožđai može vrlo brzo, po potrebi, da oslobodi gvožđe u krvotok koje onda postaje dostupno drugim tkivima i organima.

TIBC i UIBC su parametri koji služe za procenu količine gvožđa koje se transportuje kroz krv.

Gvožđe se transportuje putem krvi vezan za transportni protein transferin.

Serumsko gvožđe je nivo gvožđa koje cirkuliše u krvi vezano upravo za transferin. Transferin transportuje gvožđe kroz krv i dostavlja ga ćelijama na korišćenje (pre svega ćelijama koštane srži za sintezu hemoglobina).

Snižene vrednosti gvožđa u krvi
Feritin i gvožđe funkcionišu po principu pozitivne povratne sprege.

Kada su količine slobodnog gvožđa u krvi iz bilo kog razloga snižene, dolazi do njegovog otpuštanja iz feritina u krvotok kako bi organizam brzo obezbedio gvožđe koje mu nedostaje. Ovo vodi ka sniženju zaliha gvožđa i nivo feritina opada.

Ako postoji hroničan nedostatak gvožđa u organizmu i rezerve feritina se mogu tokom vremena potrošiti što dovodi do smanjene proizvodnje hemoglobina i do pojave anemije.

Otuda, pri uobičajnoj analizi krvne slike može se desiti da je nivo hemoglobina u krvi u okviru referentnih vrednosti ( 119-157 g/L za žene i 138-175 g/L za muškarce ) ali da je nivo feritina nizak. Nizak nivo feritina gotovo uvek ukazuje na postojanje anemije usled deficita gvožđa i da je potrebno obnoviti (izgubljenu) količinu gvožđa u organizmu.

PRIMED 5 je prirodni preparat na bazi meda i lista koprive koji je prirodni izvor gvožđa.
PRIMED 5 se može koristiti kod:

anemije izazvane nedostatkom gvožđa,
gastritisa