Posts

Kako se otkriva nedostatak gvožđa?

Kada postoji sumnja na nedostatak gvožđa u organizmu,…

Kako se leči anemija kod obolelih od kancera?

Anemija se kod osoba obolelih od kancera može javiti kao posledica…

Folna kiselina u trudnoći!? Da, ali ne bilo koja!

Obavezno uzimajte folnu kiselinu za vreme trudnoće je…

Anemija kod hemoterapije

Anemija kao posledica hemoterapije nije nešto o čemu toliko…

Povećan broj eritrocita

Policitemija rubra vera (Polycythaaemia rubra vera), prava policitemija Ova…

Anemija kod novorođenčadi

Anemija koja se javlja kod novorođenčadi može nastati pod…

Hepatitis C i anemija

Anemija označava stanje u kome je snižen nivo hemoglobin i/ili…

Urođeni poremećaji kao uzročnici anemije

Anemija nastaje kao posledica više različitih uzroka. Pojedine…

Inflamatorne bolesti creva i anemija

Inflamatorne bolesti creva su idiopatske, inflamatorne, hronične,…

Reumatoidni artritis i anemija

Veliki deo populacije boluje od reumatoidnog artritisa. Većina…

Eritrocitne konstante

Eritrocitne konstante se izračunavaju iz broja eritrocita, koncentracije…

Infekcije uzročnici anemije

Određeni mikroorganizmi mogu da dovedu do pojave hemolizne…

Bolest hemoglobina C

Bolest hemoglobina C je autozomno recesivno oboljenje koje se…

Terapija Fanconijeve anemije

Fanconijeva anemija je oblik urođene aplastične anemije.…

Slabost i anemija

Svaki dan ste sve umorniji, poslovi koje ste obavljali sa lakoćom…

Anemija u trudnoći

Nedostatak gvožđa je najčešći uzrok anemije kod trudnica.…

Eritrociti (crvena krvna zrnca)

Crvena krvna zrnca (eritrociti) su najbrojnija vrsta ćelija u…

Krvna slika (eritrociti i hemoglobin)

Kompletna krvna slika se radi zbog procene opšteg zdravstvenog…