Posts

poruka

Šta vam poručuje vaša krv?

Malokrvnost može biti bazazlena ukoliko se javlja usled poremećaja…

Aplastična anemija

Aplastična anemija je stanje koje nastaje kada organizam ne…

Mijelofibroza

Mijelofibroza je hronično oboljenje koštane srži koje se…

Hematokrit

Hematokrit predstavlja postotak koncentracije crvenih krvnih…

Trombocitopenija

Trombocitopenija podrazumeva smanjenje broja krvnih ćelija nazvanih…