Posts

poruka

Šta vam poručuje vaša krv?

Malokrvnost može biti bazazlena ukoliko se javlja usled poremećaja…

TIBC i UIBC

TIBC i UIBC su parametri koji služe za procenu količine gvožđa…

Feritin u krvi

Feritin u krvi je kompleks gvožđa i proteina. U organizmu…

Povišen hemoglobin

Hemoglobin je glavni sastojak crvenih krvnih zrnaca i služi…

Terapija anemije

Pristupi u lečenju su različiti i mnogo zavise od uzroka anemije.…

Povišen šećer u krvi

Kada glukoza, nakon probave, dospe u krv, ona se transportuje…

Ubrzana sedimentacija

Sedimentacija predstavlja brzinu taloženja crvenih krvnih…

Hematokrit

Hematokrit predstavlja postotak koncentracije crvenih krvnih…

Transfuzija trombocita i trombocitofereza

Trombociti (krvne pločice) su sitni krvni elementi koje su…

Trombocitopenija

Trombocitopenija podrazumeva smanjenje broja krvnih ćelija nazvanih…

Fon Vilebrandova bolest

Nasledni neizlečivi poremećaj krvarenja sličan hemofiliji. NASLEDNI…