Posts

poruka

Šta vam poručuje vaša krv?

Malokrvnost može biti bazazlena ukoliko se javlja usled poremećaja…

TIBC i UIBC

TIBC i UIBC su parametri koji služe za procenu količine gvožđa…

Feritin u krvi

Feritin u krvi je kompleks gvožđa i proteina. U organizmu…

Povišen hemoglobin

Hemoglobin je glavni sastojak crvenih krvnih zrnaca i služi…

Terapija anemije

Pristupi u lečenju su različiti i mnogo zavise od uzroka anemije.…

Povišen šećer u krvi

Kada glukoza, nakon probave, dospe u krv, ona se transportuje…

Ubrzana sedimentacija

Sedimentacija predstavlja brzinu taloženja crvenih krvnih…

Hematokrit

Hematokrit predstavlja postotak koncentracije crvenih krvnih…

Transfuzija trombocita i trombocitofereza

Trombociti (krvne pločice) su sitni krvni elementi koje su…

Trombocitopenija

Trombocitopenija podrazumeva smanjenje broja krvnih ćelija nazvanih…

Fon Vilebrandova bolest

Nasledni neizlečivi poremećaj krvarenja sličan hemofiliji. NASLEDNI…

Policitemija rubra vera

Mijeloproliferativna bolest, nepoznate etiologije, koju karakteriše…