Posts

Uzroci, simptomi i dijagnoza anemije!

Osnovni simptomi anemije koji pacijenta i dovode lekaru su:…

Anemija kod hemoterapije

Anemija kao posledica hemoterapije nije nešto o čemu toliko…

Hepatitis C i anemija

Anemija označava stanje u kome je snižen nivo hemoglobin i/ili…

Inflamatorne bolesti creva i anemija

Inflamatorne bolesti creva su idiopatske, inflamatorne, hronične,…

Reumatoidni artritis i anemija

Veliki deo populacije boluje od reumatoidnog artritisa. Većina…