Posts

Saveti nutricionista u lečenju anemije

Anemija se pored medikamentozne terapije može lečiti i ishranom.…

Prevencija anemije

Anemija se može definisati kao nedovoljna koncentracija funkcionalnih…

Vitamin B12 i anemija

Anemija označava smanjen broj funkcionalnih crvenih krvnih zrnaca…

Nedostatak vitamina B12

Vitamin B12 je neophodanza pravilan razvoj crvenih krvnih ćelija…

Terapija anemije

Pristupi u lečenju su različiti i mnogo zavise od uzroka anemije.…
Anemija

Megaloblastna anemija

Megaloblastna anemija nastaje kao posledica nedostatka vitamina…