Posts

određivanje nivoa feritina

Značaj određivanja nivoa feritina u krvi

Kod osoba sa anemijom, jedan od parametara čije se vrednosti…

Bol u mišićima i zglobovima kao posledica anemije

Kod velikog broja ljudi koji imaju problem sa fibromijalgijom…

Gubitak kose povezan sa nedostatkom gvožđa

/
Nedovoljna količina gvožđa u organizmu može biti…

Feritin u krvi

/
Feritin u krvi je kompleks gvožđa i proteina. U organizmu…