Posts

Feritin, merilo rezervi gvožđa.

Gvožđe je sastavni deo hema u hemoglobinu i ima ulogu u vezivanju…

Bol u mišićima i zglobovima kao posledica anemije

Kod velikog broja ljudi koji imaju problem sa fibromijalgijom…

Gubitak kose povezan sa nedostatkom gvožđa

Nedovoljna količina gvožđa u organizmu može biti…

Feritin u krvi

Feritin u krvi je kompleks gvožđa i proteina. U organizmu…