Posts

Urođeni poremećaji kao uzročnici anemije

Anemija nastaje kao posledica više različitih uzroka. Pojedine…

Hemoglobinopatije

Hemoglobinopatije je grupa genetskih determinisanih poremećaja…