Anemija

Bolest savremenog društva

Anemija - Bolest savremenog društva

Gubitak kose povezan sa nedostatkom gvožđa

opadanje koseNedovoljna količina gvožđa u organizmu može biti povezana sa pojačanim opadanjem kose.

Optimalan nivo gvožđa je pored ostalog, značajan i za pravilan razvoj folikula dlake. Problem sa nedostatkom gvožđa je takav da se nekada teško dijagnostikuje. Nivo gvožđa može pasti vrlo nisko pre nego što shvatite da postoji problem.

Određivanjem feritina u krvi (protein koji vezuje gvožđe i oslikava količinu deponovanog gvožđa) kod dve grupe žena, sa vrednostima feritina unutar normalnog opsega, pokazano je da su žene sa pojačanim opadanjem kose imale niže vrednosti deponovanog gvožđa od žena bez problema sa opadanjem kose.

Ostali simptomi koji se javljaju kod nedostatka gvožđa i sideropenijske anemije su umor, bledilo, malaksalost, gubitak volje, stalni osećaj hladnoće, iritabilnost i lomljivi nokti.

Nije svaki gubitak kose znak da postoji nedostatak gvožđa. Gubitak kose može biti posledica drugih poremećaja u organizmu, kao što su poremećaj rada štitaste žlezde ili usled uticaja polnih hormona. Takođe, gubitak kose može biti uzrokovan i gljivičnom infekcijom kože glave, tako da pre početka nadoknade gvožđa, treba utvrditi da li uopšte postoji nedostatak.

PRIMED 5 je prirodan preparat na bazi meda i lekovitog bilja koje u svom sastavu sadrži gvožđe. Ne sadrži veštačke boje, konzervanse i druge aditive. Jedna kašičica preparata u toku dana je dovoljna da za kratko vreme postignete optimalan nivo gvožđa u organizmu, bez propratnih neželjenih reakcija koje se mogu javiti u toku uzimanja suplemenata gvožđa.

Purpura Henoch-Schoenlein (PHS)

purpura,Henoch-Schoenlein purpura je sistemsko oboljenje malih krvnih sudova, koji zahvata krvne sudove kože, zglobova, digestivnog trakta i bubrega.
Smatra se da je PHS vaskulitis uzrokovan imunoglobulinom A (IgA), kao odgovor na nepoznati strani antigen. Cirkulišući IgA imuni kompleksi se deponuju u zahvaćenim organima, aktivitaju sistem komplementa što dovodi do pojave zapaljenske reakcije i posledičnog vaskulitisa. Mada antigen nije poznat, u 60-75% slučajeva oboljenje prati streptokoknu infekciju gornjih disajnih puteva.
Klinička slika.
PHS je najčešći sistemski vaskulitis kod dece. Može se javiti u periodu od 4. meseca života do 90.godine. Najveći broj obolelih je uzrasta od 2 do 11 godina. PHS se najčešće javlja u proleće ili u zimu kada su najčešće i respiratorne infekcije. U 40% slučajeva počinje blagim simptomima poput groznice, glavobolje, bolovima u zglobovima.
Početak bolesti je akutan ili postepen. Kožne promene su dominante u kliničkoj slici. Pojavljuju se na nogama, rukama ili trupu, simetrične su i diseminovane. Promene su u vidu palpabile purpure, uz koju mogu nastati petehije, ekhimoze, a ređe i bule i nekroza. PHS se povlači sa kože spontano u roku od 2-4 nedelje i na koži ostaju hiperpigmentovane mrlje i atrofični ožiljci. U težim slučajevima se javljaju promene i na drugim organima: bolovi i zapaljenje zglobova kolena i gležnjeva, abdominalne tegobe sa tupim abdominalnim bolovima, melenom i hematemezom, bubrežne manifestacije, najčešće u vidu mikroskopske hematurije sa proteinurijom ili bez nje. Nekada su mogući nefrotski i nefritički sindrom sa akutnom ili hroničnom bubrežnom insuficijencijom. Opisuju se i neurološke i plućne manifestacije kao i oštećenje difuznog plućnog kapaciteta. Oboljenje recidivira kod jedne trećine bolesnika. Prognoza je dobra osim u slučajevima oštećenja tkiva bubrega ili pluća.
Laboratorijske analize pokazuju leukocitozu i povišenu sedimentaciju koji su nespecifični znaci. Povišen je serumski IgA. Bubrežna biopsija je potrebna samo u slučajevima pojave nefrotskih ili nefritičnih simptoma, kao i u slučajevima naglog pogoršavanja glomerularne filtracije. Potrebno je uraditi ultrazvučni pregled abdomena.
Lečenje
Prvi korak u terapiji PHS je otkrivanje i otklanjanje uzroka, ukoliko postoji mogućnost. U ublažavanju simptoma se daju nesteroidni antiinflamatorni lekovi, koji smanjuju bolove u zglobovima, a korisni su i kod nekrotičnih lezija. Kortikosteroidi se koriste u dozi od 60-80 mg/dn, 10—15 dana radi smanjivanja zapaljenske reakcije. Daju se kod akutnih gastointestinalnih i bubrežnih poremećaja, ali postoji opasnost od maskiranja abdominalnih simptoma. Oni slabo utiču na nastanak purpure, trajanje bolesti i učestalost recidiva. Moguće ja da imaju zaštitni efekat na bubrežnu funkciju. Antihistaminici (H-l) se daju zbog svraba i radi smanjenja propustljivosti zida krvnih sudova. Kod recidiva posle streptokoknih infekcija daje se profilaktički penicilin. Savetuje se odmor i leža­nje. Lokalno tečenje: kortikosteroidni kremovi i unguenta.

Anemija kao simptom intolerancije na gluten

celijakijaAnemija je često jedan od simptoma koji prate celijakiju. Zašto je to tako?
Anemija može nastati iz više razloga. Kod takozvanih nutritivnih anemija, postoji nedostatak jednog ili više gradivnih elemanata neophodnih za normalno stvaranje eritrocita. Nedostatak može biti uzrokovan nedovoljnim unosom ovih hranljivih materija, ili nedovoljne apsorpcije u crevima, usled oštećenja ili postojanja zapaljenskog procesa.
Celijakija nastaje usled intolerancije na gluten, prisutan u žitaricama (pšenica, ječam, raž,…) i praćena je inflamacijom u zidu creva. Oštećena sluzokoža creva otežava procese varenja i apsorpcije hranljivih sastojaka iz hrane. Blagi oblici intolerancije na gluten nekada se teško dijagnostikuju, usled prisustva nespecifičnih simptoma, ali hronični zapaljenski proces u crevima svakako je praćen poremećajem apsorpcije nutrijenata. To može dovesti do različitih poremećaja, uključujući i anemiju.

Kod nekih oblika anemije, kao što je anemija zbog nedostatka gvožđa (sideropenijska anemija), kada nije moguće sa sigurnošću naći pravi uzrok gubitka gvožđa i pored odgovarajuće suplementacije, postoji mogućnost da je u osnovi problema upravo intolerancija na gluten.

Neki od pacijenata sa hroničnom sideropenijskom anemijom, bez gastrointestinalnih (GIT) manifestacija, u laboratorijskim nalazima mogu biti pozitivni na prisustvo antitela specifičnih za celijakiju. Kod pacijenata sa hroničnom sideropenijskom anemijom i  GIT poremećajima, još je veći broj pozitivnih laboratorijskih analiza na celijakiju.

Celijakija se, na sreću, u današnje vreme veoma retko javlja u potpuno razvijenom obliku. Potpunim isključenjivanjem iz ishrane namirnica koje sadrže gluten, simptomi poremećaja rada digestivnih organa se potpuno povlače.

Hemofilija: i najmanja povreda je opasna!

hemofilijaHemofilija je teško nasledno oboljenje i predstavlja poremećaj koagulacije krvi. Javlja se uglavnom kod muškaraca, pošto se prenosi po ženskoj liniji sa majke na sina.
Bolest se manifestuje čestim krvarenjima, koja nastaju spontano ili pri najmanjim povredama. Suprotno uvreženom mišljenju, hemofiličari ne krvare obilnije nego zdravi ljudi, već duže, što predstavlja poseban problem pri ozbiljnijim povredama i može biti opasno po život. Sa druge strane, ono što posebno ugrožava njihovo zdravlje jesu unutrašnja krvarenja u mišićima, zglobovima, mekim tkivima. Ukoliko se ne leče, ova krvarenja mogu trajati i nedeljama. Naime, u slučajevima, teške hemofilije u okolnom tkivu sa stvaraju mase zgrušane krvi koje pritiskaju mišiće i nerve, izazivajući oštećenja. Ove mase se posebno pretvaraju u čistične formacije ili se pak kalcifikuju. Ovi “lažni tumori” vremenom stvaraju deformitete i mogu dovesti do potpune nepokretnosti u zglobovima.
Od neprimetnih do razarajućih simptoma
Postoje tri oblika hemofilije, u zavisnosti od vrste proteina iz krvi koji uzrokuje poremećaj zgrušavanja. S obzirom na količinu faktora u krvi, oboljenje se može podeliti na blag, umeren i težak oblik.
Teški oblik hemofilije se otkriva na rođenju, budući da se manifestuje modricama na glavi novorođenčeta. Kod osobe sa ovim oblikom bolesti krvarenja su česta tokom života (nekoliko puta mesečno) i obično nastaju spontano, zahvatajući unutrašnja meka tkiva i zglobove.
Umereni oblik hemofilije se manifestuje u uzrastu kada dete počinje da puže. Tada se javljaju modrice i krvarenja zbog pada ili ogrebotina. Tokom života, osobe koje boluju od ovog oblika bolesti krvariće retko, i to usled sitnih povreda. Žene koje nose gen takođe mogu imati simptome ove hemofilije te tokom menstruacije krvariti više.
Blagi oblik hemofilije se često ispoljava tek prilikom pregleda ili priprema za hiruršku intervenciju, kada se hemijskim analizama krvi otkriva smanjena sposobnost zgrušavanja krvi.
Važnost preventivne terapije
Hemofilija je neizlečiva bolest, ali se njeni simptomi ublažavaju infuzijom plazme, produkata plazme ili koncentrata VII faktora koagulacije. Rana dijagnostika, preventivno delovanje i početak terapije su daleko jeftiniji i delotvorniji, a bolest ostavlja manje posledice nego kada već dođe do degenerativnih promena. Zaostatak u preventivnim merama može imati drastične posledice. Bolesnici, koji nisu primali preventivnu terapiju mogu da obole od teškog hroničnog oštećenje zglobova, i mogu da u većoj ili manjoj meri postanu invalidi kojima je neophodna tuđa pomoć. U tretmanu obolelih je neophodan multidisciplinaran pristup koji ima za zadatak da svim obolelima pomogne. Ono što je ovim pacijentima posebno bitno je pružanje neophodne socijalne i psihološke pomoći .

Imate li manjak ili višak gvožđa u organizmu?

manjakManjak gvožđa u organizmu je jedan od najčešćih nutritivnih defekata u svetu i jedan je od najčešćih uzoraka anemije.
Ukoliko se brzo umarate, imate ubrzan rad srca, bezrazložnu uznemirenost, manjak koncentracije, ako ste često zadihani, osećate vrtoglavicu, uglovi usana su vam ispucali, san poremećen, opada vam kosa, a nokti su krti i lomljivi- ne bi bilo loše da prokontrolišete krvnu sliku, jer možde patite od anemije. Riziku od deficita gvožđa su podložnije žene, naročito trudnice, dojilje, žene u periodu menstruacije i adolescentkinje. Takođe, u rizičnu grupu spadaju i deca mlađa od dve godine, zbog ubrzanog rasta i nedovoljne količine gvožđa u mleku. Nedostatak gvožđa se može javiti i kod starijih osoba, zato što se kod njih smanjuje količina hlorovodonične kiseline u želucu, koja prevodi gvožđe iz neusvojive u usvojivu formu (iz fero u feri oblik) .Takođe, i neke stomačne bolesti kao i oboljenja unutrašnjih organa mogu prouzrokovati anemiju, jer se u tim slučajevima redukuje apsorpcija gvožđa. Simptomi nedostatka gvožđa su u početku veoma nespecifični, pa se deficit otkrije tek kada nastupi anemija.
A šta je sa viškom gvožđa?
Ne dešava se često, ali može doći i do preterane akumulacije gvožđa u organizmu, poremećaja poznatog kao hemohromatoza. Bolest može biti nasledna ili nastaje “predoziranjem” usled transfuzije krvi. Višak gvožđa se taloži u srcu, mozgu, jetri, pankreasu i koži, a da se nešto u organizmu dešava signaliziraju određeni simptomi kao što su povraćanje, letargija i nizak krvni pritisak. Kod teških oblika trovanja gvožđem može doći i do edema pluća, hipertermije, stanja šoka, oštećenja centralnog nervnog sistema i smrti. Pojedine osobe koje boluju od nasledne hemohromatoze nikada ne ispolje simptome i kod njih ne dolazi do razvoja kliničkih manifestacija bolesti.
Ako do pojave simptoma ipak dođe, oni su vrlo nespecifični. Najčešće su to bolovi u zglobovima, umor i malaksalost, gubitak polnog nagona, izostanak menstruacije i bol u gornjem desnom delu trbuha zbog uvećanja jetre. Kako jetra predstavlja najveći rezervoar gvožđa, dolazi do hronične upale i oštećenje tkiva, to jest ciroze, što povećava rizik od nastanka karcinoma. Usled taloženja gvožđa u pankreasu, oko tri četrvrtine bolesnika dodatno oboli od dijabetes melitusa, koji se manifestuje rezistencijom na insulin. Zbog taloženja u koži javlja se njena tamnosiva prebojenost, jače izražena na otkrivenim delovima kao što su lice, vrat i ekstremiteti.
primed5Ukoliko ste anemični možete podići nivo gvožđa na prirodan način, koji je mnogo bezbedniji, nema neželjenih efekata i pri tome daje odlične rezultate. Prirodni preparat Primed 5 feromed je napravljen od 100% prirodnih sastojaka i obiluje prirodnim izvorima gvožđa, lako prihvatljivim i iskoristljivim ljudskom organizmu. Prirodni sastojci ovog preparat čine da mogućnost predoziranja i pojave neželjenih efekata praktično ne postoji.

Pobedite anemiju boljim usvajanjem gvožđa

Fresh market fruits and vegetables

Gvožđe se ne stvara u organizmu, već ga je neophodno uzimati putem ishrane. Količine koje su nam neophodne za nesmetano odvijanje funkcija u organizmu su male, ali nam upravo to malo često i nedostaje. Kada dođe do deficita gvožđa u organizmu, počinju da trpe vitalni organi, što se ispoljava kroz mnogobrojne simptome. Jednolična ishrana, preterano konzumiranje kafe i alkohola, drastične dijete i ograničeno konzumiranje svežeg voća i povrća povećavaju mogućnost za pojavu anemije. Iako je veliki broj namirnica biljnog i životinjskog porekla koje su bogate ovim mineralom, obolelih od anemije je nažalost mnogo, a razlog se krije u preteranoj konzumaciji rafinisane hrane. Osim količine gvožđa koje unosimo u organizam, veoma je važno i njegovo iskorišćavanje, što zavisi od individualnih genetskih i biohemijskih osobenosti svakog čoveka.
Uloga gvožđa
Gvožđe snabdeva kiseonikom sve organe u organizmu, pa tako i mozak, srce, jetru i bubrege. Koliko će kiseonika dospeti u ove organe zavisis od količine gvožđa koje unosimo u organizam. Bez gvožđa se ne može sintetisati hemoglobin, koji je u crvenim krvnim zrncima zadužen da prenosi kiseonik od pluća do tkiva.
Druga važna uloga gvožđa jeste stvaranje mioglobina, bitnog pigmenta koji transportuje kiseonik do mišića, obezbeđujući nam tako dovoljno energije koju trošimo za vreme fizičke aktivnosti, sprečava brzo zamaranje, održava koncentraciju, daje mentalnu svežinu i budnost.
Osim toga, gvožđe ulazi u sastav enzimskih sistema koji u jetri razgrađuju lekove i toksine, učestvuje u sintezi enzima, za proizvodnju neurotransmitera, a sintetiše i određene hormone štitaste žlezde.
Kako poboljšati apsorpciju gvožđa?
Nije retkost da se anemija ne povlači ni nakon uzimanja dovoljne količina gvožđa kroz hranu. To se dešava jer je apsorpcija ovog minerala otežana usled individualnih svojstava hrane, pola osobe, uzrasta, fiziološkog stanja, kao i rezervi gvožđa u organizmu. Namirnice koje sadrže bakar, poput sira, žumanca, zelenog povrća, kajsija, trešanja i sušenih smokava pomažu apsorpciju gvožđa. Na poboljšanje apsorpcije gvožđa utiče i vitamin C, pa je dobro uz hranu bogatu gvožđem koristiti namirnice koje ga sadrže. Dobre kombinacije su, na primer, riba, brokoli, limun, peršun, meso i kupus salata, pasulj i zelena salata sa limunovim sokom. Treba izbegavati kombinaciju namirnica bogatih gvožđem sa mlekom i mlečnim proizvodima, to jest namirnicama koje sadrže kalcijum, jer ovaj mineral smanjuje apsorpciju gvožđa. Kuvanjem namirnica u gvoždenim posudama se može povećati količina gvožđa u hrani i do 20%.
Sa druge strane integralne žitarice su dobar izvor ovog minerala, ali ih ne treba jesti istovremeno sa ostalim namirnicama bogatim gvožđem. Spanać, poznat kao dobar izvor gvožđa, sadrži i oksalnu kiselinu, koja smanjuje njegovu apsorpciju, te nije dobar izbor za lečenje anemije. Crni i zeleni čaj sadrže supstance koje ometaju apsorpciju gvožđa, pa ih treba uzimati samo između obroka, a ne i neposredno pre ili posle obroka. Ukoliko unos gvožđa u organizam nije dovoljan, kao i kada su potrebe organizma za ovim mineralom povećane, mogu se po savetu lekara uzeti suplementi, i to najbolje između obroka, na prazan stomak, dva do tri puta dnevno, tokom tri meseca, u ukupnim dozama do 100mg. Kao dodaci uz ove suplemente koriste se vitamini B-kompleksa (B6, B12, folna kiselina) i vitamin C.
Uticaj hlorovodonične kiseline
Kod nekih osoba koje imaju problem sa manjkom gvožđa u organizmu otkrije se i smanjena količina hlorovodonične kiseline u želucu. To je povezano sa sindromom propustljivih creva i može biti jedan od glavnih faktora manjka gvožđa. Tada se mogu koristiti tablete hlorovodonične kiseline , koje se mogu nabaviti u apotekama. Ajurvedski preparat čitrakadi bati takođe je koristan za podsticanje lučenja hlorovodonične kiseline, a time i usvajanje gvožđa. Sa druge strane, osobe koje pate od gastritisa, ili pojačanog lučenja hlorovodonične kiseline, takođe slabije usvajaju gvožđe, pa je neophodno da ishranu obogate namirnicama koje smanjuju lučenje ove kiseline, a među njima banane, bademi, krompir, pirinač i dr.

Anemija i osećaj umora

umorAnemija može nastati iz više razloga:

 • gubitak krvi (akutno ili hronično).
 • nemogućnosti stvaranja dovoljno crvenih krvnih zrnaca u koštanoj srži, najčešće usled nedostatka nekog od elemenata koji su potrebni za njihovo stvaranje (neki od vitamina B kompleksa ili gvožđe).
 • usled postojanja stanja koja dovode do destrukcije crvenih krvnih zrnaca, smanjujući njihov normalan životni vek od oko 120 dana.

Anemija je jedan od čestih uzroka stalnog, hroničnog osećaja umora i nedostatka energije. Umor nastaje zbog nedovoljnog snabdevanja srca i mišića kiseonikom, tako da svaka povećana potreba za fizičkom aktivnošću brzo dovodi do umaranja. Kod veoma izražene anemije, osećaj umora može biti i stalno prisutan, čak i u toku obavljanja osnovnih dnevnih aktivnosti.
Kada se anemija sporo razvija, organizam može izvesno vreme da kompenzuje manjak crvenih krvnih zrnaca, tako da se u ovoj fazi anemija najčešće otkriva slučajno, u toku rutinskih pregleda krvi. Ukoliko hemoglobin brzo padne na niske vrednosti, brže će doći do pojave simptoma.
Prvi simptomi anemije su najčešće slabost i umor. Kako anemija napreduje, tako se javljaju i srugi simptomi, kao što su nedostatak daha, lagana glavobolja, ubrzan rad srca, bledilo i dr.
Ozbiljna anemija može dovesti do letargije i konfuzije, a pacijenti sa već prisutnim plućnim ili srčanim poremećajima mogu doživeti potencijano teške komplikacije kao što su kongestivna srčana slabost, angina ili čak srčani udar.
Postoji mnogo drugih uzroka umora, osim anemije, kao što su depresija, hronični stres, nesanica, preterana fizička iscrpljenost i razni drugi medicinski poremećaji. Kod osoba koje imaju pomenute simptome, preporučuje se kontrola parametara iz krvi koji lako mogu pokazati da li postoji anemija, i u zavisnosti od uzroka, treba preduzeti odgovarajući tretman.
PRIMED 5 je prirodan preparat na bazi meda i lekovitog bilja koje u svom sastavu sadrži gvožđe. Preparat ne sadrži veštačke boje, konzervanse, emulgatore i druge veštačke aditive. Svakodnevnom upotrebom jedne kašičice preparata obezbeđuje se optimalan dnevni unos gvožđa za pravilno stvaranje hemoglobina i eritrocita.

Rešite problem anemije pre trudnoće!

analizaPrema nekim istraživanjima svaka druga žena je anemična. Koliko je žena koje su često umorne, bez energije, lako se zadišu, malaksaju? Još se tome može dodati pad koncentracije i pažnje. Anemija se kod nas ne shvata ozbiljno, jer se od nje ne umire, sa tim se živi, ali je kvalitet života smanjen. U nedostatku kiseonika bujaju razne bolesti, kojima prijaju takvi uslovi sa malo kiseonika, na prvom mestu kancerogene ćelije.
Gvožđe je u našem organizmu zapakovano u jedan protein, hemoglobin, i tu mu je zadatak da veže kiseonik u plućima i prenese ga do svake ćelije u organizmu. Međutim, gvožđe se teško usvaja iz hrane, a lako se gubi, i žene ga gube menstruacijom svaki mesec. To je osnovni razlog zašto su žene toliko podložne anemiji.
Pošto je polovina žena anemično, ova se situacija u trudnoći pogoršava. Žena koja ulazi u trudnoću anemična, može da ugrozi svoj život i da ugrozi normalan razvoj ploda. Žena koja je anemična nema dovoljno kiseonika čak ni za svoje potrebe. Organizam te žene treba da tokom narednih devet meseci obezbedi povoljne uslove da se u njemu formira nov život, a za to je potrebno mnogo energije, hranljivih materija i kiseonika. Anemija majke se može odraziti na razvitak ploda, jer se mogu roditi anemične bebe i one se znatno sporije razvijaju i napreduju usled nedostatka kiseonika.
Osnovni zadatak svake anemične žene koja planira trudnoću je da reši problem anemije i da povede računa o nivou gvožđa u svom organizmu. Čak i žena koja nije anemična, na početku trudnoće, nego su joj parametri krvne slike na donjim granicama normalnih vrednosti, treba da povede računa, jer se u trudnoći zapremina krvi poveća za 20 do 25% pa su potrebne i dodatne količine gvožđa.
Žena koja je u trudnoći bila anemična, i čiji se organizam 9 meseci bori sa nedostatkom kiseonika, na porođaju gubi još dodatnu količinu krvi, bar 500 ml krvi ili čak više. Tako anemična trudnica postaje anemična porodilja, a ženi je nakon porođaja potrebna snaga i dovoljno kiseonika da bi mogla noćima da brine o svom novorođenčetu. Ali nažalost, anemija se ne leči preko noći i za stvaranje novih krvnih ćelija je potrebno mnogo meseci.
Kod nas se dosta vodi računa o nedoststku folne kiseline, svakoj trudnici se savetuje da pije folnu kiselinu u prvom tromesečju trudnoće. Organizam trudnice stvara dodatne količine krvi, crpi postojeće rezerve gvožđa i drugih supstrata i u jedno trenutku nema više kapaciteta za stvaranje novog hemoglobina. Onda, u poodmakloj trudnoći, organizam trudnice već poprilično iscrpljen, ulazi u anemiju.
Posledice anemije se ne uzimaju dovoljno ozbiljno, pa verovatno zato ovaj nutritivni deficit prolazi bez dovoljno pažnje. Protiv anemije se mora dugo i istrajno boriti, pa treba početi na vreme. Ženama koje su anemične ili su sa rizikom za anemiju ušle u trudnoću potrebno je davati gvožđe na vreme, idealno bi bilo i pre trudnoće, a ako ne onda čim ostanu u drugom stanju.
primed5Prirodnim preparatom Primed 5 feromed na potpuno prirodan način nadoknadite nedostatak gvožđa i spremno dočekajte trudnoću. Ovaj prirodni preparat je bogat prirodnim izvorima gvožđa i kao takav ne izaziva nikakve neželjene efekte ili nuspojave.

Gvožđe, mineral koji daje snagu!

gvožđeGvožđe, kao najbitniji sastojak krvnog pigmenta hemoglobina, neprekidno prolazi kroz naše telo. Ono vezuje kiseonik iz pluća i transportuje ga do svih organa kojima je kiseonik neophodan za normalno funkcionisanje. Najveći potrošači kiseonika u našem telu su srce i mozak. Nedostatak kiseonika u mozgu brzo osetimo, ukoliko nema dovoljno ovog minerala, mozak dobija manje kiseonika, osećamo se iscrpljeno i smanjuje nam se sposobnost koncentracije i rasuđivanja.
Nedostatak gvožđa može se utvrditi analizom krvi. Ako nivo hemoglobina padne sa normalnih 14 grama na 100 ml krvi, na 12 grama , radi se o anemiji ili malokrvnosti, od koje pati oko 10% žena koje još nisu ušle u menopauzu.
Da li i vi imate nedostatak gvožđa u organizmu?
Od anemije ili malokrvnosti uglavnom pate žene, delom zbog ishrane kroz koju ne unose dovoljno mesa, delom zbog mesečnog ciklusa kojim se gube rezerve krvi i često su na restriktivnim dijetama. Nije svako gvožđe iz hrane isto, u mesu ga ima najviše, a u povrću u znatno manjoj meri i iz tih izvora gvožđe se teže iskorišćava. Čak i spanać, za koji se godinama verovalo da je prebogat gvožđem nije baš tako bogat izvor ovog minerala.
Uzrok anemije može često da bude i poremećaj apsorpcije ovog minerala, koju mogu da blokiraju blokatori želudačne kiseline ili laksativi. Razlog može biti i povećan gubitak gvožđa, kao što su obilne menstruacije, hemoroidi i krvarenje u želucu i u crevima.
Adekvatna ishrana bitna je kod anemije.
Najbolji i najprirodniji način da poboljšate krvnu sliku je odgovarajuća ishrana. Vitamin C, meso i riba podstiču apsorpciju gvožđa. Kafa, mleko, gazirani napici, alkohol, crni čaj, oksalati ( supstanca iz tamnozelenog povrća) smanjuju apsorpciju gvožđa u crevima. Iz tih razloga je bitna uravnotežena, prirodna ishrana. Ako pijete mnogo kafe ili koka kole, morate imati na umu da to može negativno da se odrazi na nivo gvožđa. Ako vam je nivo gvožđa u organizmu nizak, možete stanje poraviti uz pomoć preparata gvožđa. Njihova negativna strana je ta što se oni teško podnose i mogu loše da utiču na želudac. Takođe, mogu da stolicu preboje tamno. Ako ste osetljivi na ove lekove, počnite da ih uzimate nakon jela i da biste sprečili predoziranje, koje utiče na pojačano stvaranje štetnih slobodnih radikala u organizmu, tablete nemojte uzimati tokom dužeg perioda, već se o doziranju dogovorite sa vašim lekarom.
Mineral koji daje energiju!
Slabi rezultati u sportu takođe mogu da budu posledica nedostatka gvožđa. Da bi mišići bili snažni, potrebne su im dovoljne količine kiseonika. Osim toga, sportisti izbacuju veliku količinu minerala iz organizma znojenjem. Trkačice imaju dodatni problem, koji zvuči neobično, ali je istina: kada trče, uništava se veliki broj crvenih krvnih zrnaca u stopalu, usled čega se pogoršava snabdevanje kiseonikom.
I trudnice i mame koje doje posebno su podložne gubitku gvožđa i njihove dnevne potrebe za ovim mineralom su povećane.
Ako Vam preparati gvožđa ne prijaju, zbog njih vam se javlja zatvor, mučnina, bol u želucu, gubitak apetita, možda je vreme da razmislite o nekom prirodnom suplementu koji nema nikakve neželjene efekte, nema nikakve aditive i konzervanse u svom sastavu i koji na efikasan i bezbedan način rešava problem malokrvnosti. Primed 5 feromed je dijetetski suplement na bazi meda i lekovitog bilja, bogat je izvor gvožđa i preporučuje se osobama koje pate od malokrvnosti.

13 znakova koji ukazuju na nedostatak gvožđa

gvozdjeNedostatak gvožđa je jedna od najčešćih nutritivnih deficijencija, a žene su pod posebnim rizikom. Ukoliko imate neki od sledećih simptoma ili stanja, bilo bi poželjno da zatražite savet Vašeg lekara i uradite neke od jednostavnih analiza koje mogu ukazati na nedostatak gvožđa.

 1. Najčešći simptom anemije, a opet najređe se na njega obraća pažnja. Žene su toliko navikle na osećaj umora, obzirom na današnji brz način života, da ni ne obraćaju posebnu pažnju na ovaj simptom.
 2. Obilna menstrualna krvarenja. Kod žena je ovo jedan od najčešćih uzroka nedostatka gvožđa i sa njim povezanom anemijom.
 3. Bleda prebojenost kože i vidljive sluzokože.
 4. Osećaj „kratkog daha“. Ma koliko duboko dišete, ako je nivo kiseonika u krvi nizak, imaćete osećaj nedostatka vazduha.
 5. Sindrom nemirnih nogu. Prema nekim istraživanjima, oko 15% osoba sa sindromom nemirnih nogu ima i nedostatak gvožđa. Što je nivo gvožđa niži, simptomi su izraženiji.
 6. Kao posledica nedovoljno kiseonika u krvi, čest simptom nedostatka gvožđa je i glavobolja.
 7. Osećaj straha i anksioznosti. Nedostatak gvožđa može dati simptome slične anksioznosti. Manjak kiseonika dovodi do ubrzanog rada srca i nadražaja sipatičkog nervnog sistema, što može osobu navesti da ove simptome protumači kao napad anksioznosti.
 8. Opadanje kose. Nedovoljno kiseonika navodi organizam na preraspodelu krvi ka vitalnim organima, tako da, između ostalog, može doći do povećanog gubitka kose.
 9. Vegeterijanci i vegani. Gvožđe se ne apsorbuje podjednako iz svih namirnica. Osobe čiji glavni izvor gvožđa dolazi iz namirnica biljnog porekla mogu biti pod povećanim rizikom za nedostatak ovog elementa.
 10. Oslabljenu funkcija štitaste žlezde. Nedostatak gvožđa utiče i na smanjenje aktivnosti štitaste žlezde, koje se često previdi.
 11. Trudnoća. Pored folne kiseline, bebama je neophodno i gvožđe, koje „kradu“ iz maminih zaliha. Takođe, u toku porođaja dolazi do značajnog gubitka krvi, koje uzrokuje smanjenje koncentracije gvožđa.
 12. Promene na jeziku. Gladak, bled i pri pokretima bolan jezik može biti posledica nedovoljne koncentracije gvožđa.
 13. Celijakija ili hronično zapaljenje creva. Čak i ako unosite dovoljno gvožđa ishranom, postojanje celijakije ili Kronove bolesti može dovesti do problema u apsorpciji gvožđa usled oštećenja crevnih resica.