eritrociti

Smanjen broj eritrocita

eritrocitiEritrociti, ili crvene krvne ćelije imaju veoma značajnu ulogu u organizmu. Eritrociti sadrže hemoglobin, protein koji omogućava prenošenje kiseonika iz pluća do svih organa i ćelija u telu čoveka. Smanjenje broja cirkulišućih eritrocita imaće za posledicu smanjenje snabdevanja organa kiseonikom. Nedovoljan broj eritrocita je jedan od uzroka anemije. U zavisnosti od stepena smanjenja eritocita razlikovaće se ispoljavanje simptoma anemije.

Postoji veći broj uzroka smanjenja broja eritrocita, ali većinu njih moguće je podeliti u 3 grupe:

 • Gubitak veće količine krvi

 • Nedovoljno stvaranje eritorcita

 • Povećana razgradnja eritrocita.

Povećan gubitak krvi Nedovoljno stvaranje eritrocita Povećana razgradnja eritrocita
 • Iznenadni gubitak veće količine krvi (povrede, operacija)
 • Hronični gubitak krvi (hemoroidi, karcinom)
 • Obilni menstrualni ciklusi
 • Nutritivni deficiti (nedostatak vitamina B12, folata, gvožđa)
 • Smanjenje nivoa eritropoetina bolesti bubrega)
 • Aplastična anemija
 • Bolesti slezine
 • Autoimuna hemolitička anemija
 • Paroksizmalna noćna hematurija
 • Urođena sferocitoza

Pojačano menstrualno krvarenje koje se ponavlja svakog meseca najčešći je uzrok anemije kod žena u generativnom periodu.

Takođe, u perimenopauzalnom periodu, usled hormonskih promena, pojava “odliva” u toku menstruacije često dovodi do gubitka veće količine krvi i posledično dolazi do razvoja manje ili više izražene anemije. Hemoroidi, kao i karcinom jednjaka, želuca ili debelog creva koji zahvata krvne sudove, dovodi do hroničnog gubitka krvi. Ukoliko dođe do oštećenja većeg krvnog suda, krvarenje može biti intenzivno, nekada i životno ugrožavajuće.

Sideropenijska anemija

Sideropenijska anemija je jedan od najčešćih oblika nutritivnih deficijencija. Povećan rizik postoji posebno kod određenih kategorija stanovništva (deca, trudnice, sportisti), koje imaju povećane potrebe za gvožđem i drugim nutrijentima. Hronična bubrežna insuficijencija dovodi do smanjenja proizvodnje eritropoetina, što za posledicu ima smanjeno stvaranje eritrocita. Aplazija koštane srži može nastati usled dejstva toksina, nekih lekova ili virusa. Uglavnom pstoji supresija i drugih krvnih loza (leukocita i trombocita).

Bolesti slezine mogu dovesti do povećane destrukcije eritrocita koji krvotokom dospevaju u slezinu. Paroksizmalna noćna hemoglobinurija nastaje usled oštećenja eritrocita autoimunom reakcijom. Karakteriše je prisustvo (uglavnom ujutru) urina tamne boje, koja potiče od povećanog sadržaja hemoglobina oslobođanog iz oštećenih eritrocita. Urođeni defekti u sintezi hemoglobina uzrokuju formiranje eritrocita promenjenog oblika. Ovi eritrociti nisu elastični, pa prilikom prolaska kroz krvne sudove slezine dolazi do zadržavanja i oštećenja.

Tretman anemije zavisi od uzroka smanjenja broja eritrocita. Anemija koja se javlja u sklopu kliničke slike neke bolesti, uglavnom zahteva, i poboljšava se tretmanom osnovne bolesti.

Kada su nutritivne deficijencije u pitanju, osnovni pristup tretmanu je nadoknada nutrijenta koji nedostaje. Kada je sideropenijska anemija u pitanju, ukoliko nije moguće ishranom obezbediti dovoljan unos gvožđa, preporučuje se upotreba suplemenata.

Preporučujemo upotrebu PRIMED 5 feromed preparata

primed-5-feromed

Od prirodnih preparata, u slučaju anemije zbog nedostatka gvožđa, preporučujemo upotrebu preparata PRIMED 5 Feromed.

PRIMED 5 je prirodan preparat, na bazi meda i lekovitog bilja. Redovnom upotrebom obezbeđuje optimalan dnevni unos gvožđa neophodnog za pravilnu izgradnju hemoglobina i eritrocita.

Pogodan je za vremenski neograničenu primenu, bez neželjenih efekata.

anemija

Ko ima povećan rizik za nastanak sideropenijske anemije?

anemijaAnemija zbog nedostatka gvožđa je jedna od najčešćih nutritivnih deficijencija. Posebno se primećuje porast problema sa razvojem modernog, užurbanog načina života, rada i ishrane.

Do razvoja anemije može doći u svim uzrasnim i etničkim grupama. Anemija se javlja i kod muškaraca i žena, mada žene u generativnom periodu imaju veći rizik, usled gubitka krvi tokom svake menstruacije.

Anemija se može razviti u trudnoći, usled smanjenja nivoa gvožđa i folne kiseline, kao i zbog promena koje se dešavaju u sastavu krvi. U toku prvih 6 meseci trudnoće, tečni deo krvi se povećava većom brzinom nego ćelijski deo, pa se na taj način krv “razblažuje”, što u analizama krvi daje sliku anemije.

Rizik za razvoj sideropenijske anemije

U toku prve godine života, pojedine bebe imaju veći rizik za razvoj sideropenijske anemije. To se posebno odnosi na prevremeno rođene bebe, bebe koje samo doje, i bebe hranjene formulama koje nisu obogaćene gvožđem.

Deca između 1 i 2 godine života takođe imaju veći rizik od sideropenijske anemije, zbog smanjenog unosa hranom, ili zbog upotrebe velike količine kravljeg mleka, koje je siromašno gvožđem.
Kod odraslih osoba anemija je čest problem ukoliko je ishrana neredovna i nepravilna.

Vegetarijanci i vegani imaju veći rizik za nastanak npr anemije zbo nedostatka vitamina B12 u biljnim namirnicama.

Osobe koje boluju od određenih vrsta hroničnih bolesti, kao što su hronična bubrežna insuficijencija, maligne bolesti, reumatoidni artritis, takođe imaju veći rizik za razvoj anemije. Hronične zapaljenske bolesti creva mogu ometati pravilnu apsorpciju različitih hranljivih materija, uključujući i gvožđe, pa je anemija čest pratilac ovih stanja.

U slučaju anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa – PREPORUČUJEMO:

U slučaju anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa, od PRIMED preparata, povoljno dejstvo pokazuje PRIMED 5 preparat. Prirodan sastav omogućava visoku iskorišćenost aktivnih materija. PRIMED 5 se može koristiti bez vremenskog ograničenja, bez neželjenih efekata.

primed 5 feromed

interakcije-gvozda

Suplementi gvožđa- interakcije sa lekovima

interakcije-gvozda


Nakon postavljanja dijagnoze sideropenijske anemije (anemije izazvane nedostatkom gvožđa) osnovni način tretmana ove anemije je upotreba suplemenata gvožđa. Postoje različite vrste i oblici suplemenata gvožđa.

Gvožđe nije inertan element, već lako može stupiti u reakciju sa drugim elementima i jedinjenjima. Istovremena primena gvožđa sa određenim lekovima može uticati na njihovu apsorpciju iz creva. Kako bi se izbegle potencijalne interakcije, neophodno je uzimati suplemente gvožđa minimum 2h pre ili 2h nakon uzimanja lekova.

Neki od lekova koji mogu umanjiti apsorpciju gvožđa su:

 • Holestiramin i holestipol su lekovi koji vezuju žučne soli u crevima i utiču na smanjenje apsorpcije masti iz hrane. Pored smanjenja apsorpcije masti, ovi lekovi mogu smanjiti i apsorpciju gvožđa.
 • Lekovi koji smanjuju stvaranje ili neutrališu želudačnu kiselinu. Ranitidin (Ranisan), cimetidin i drugi blokatori H2 receptora smanjuju oslobađanje želudačne kiseline i tako dovode do ublažavanja simptoma gastritisa i čira na želucu. Međutim, smanjenje kiselosti želudačnog soka može smanjiti i apsorpciju gvožđa. Pored H2 blokatora, na stvaranje želudačne kiseline utiču i inhibitori protonske pumpe (Omeprazol), a antacidi su lekovi koji neutrališu već stvorenu želudačnu kiselinu.

Gvožđe može uticati na smanjenje apsorpcije sledećih lekova:

 • Tetraciklini– vrsta antibiotika sa širokim spektrom dejstva.
 • Fluorohinoloni (ciprofloksacin i drugi) su takođe antibiotici koji se koriste kod različitih vrsta infekcija
 • ACE inhibitori (Enalapril, Kaptopril i drugi) utiču na smanjenje krvnog pritiska. Gvožđe može smanjiti njihovu apsorpciju ili efikasnost ovih lekova.
 • Sinemet (levodopa i karbidopa) je lek koji se koristi u lečenju Parkinsonove bolesti. Gvožđe može smanjiti nivo ovog leka u krvi, ali nema dovoljno podataka u kojoj meri utiče na njihovu efikasnost.
 • Levotiroksin (Tivoral, Letrox) se koristi u tretmanu smanjene funkcije štitaste žlezde. Istovremena primena gvožđa može smanjiti efikasnost levotiroksina.

Lekovi koji mogu povećati nivo gvožđa:

 • Upotreba kontraceptivnih pilula može smanjiti intenzitet menstrualnog krvarenja, čime se gube manje količine gvožđa svakog meseca. Ukoliko se gubi manje gvožđa, doziranje suplemenata se može korigovati, kako bi se unos gvožđa zadržao u optimalnim količinama u toku dana.

Pomenute interakcije naglašavaju značaj poznavanja pravilne upotrebe suplemenata. Dakle, ukoliko koristite veći broj preparata i lekova uporedo, poželjno je da konsultujete vašeg lekara ili farmaceuta o potencijalnim interakcijama kako bi se one izbegle.

Sideropenijska anemija je jedna od najčešćih nutritivnih deficijencija. Nadoknada gvožđa je neophodna u svim slučajevima kada se ishranom ne unosi dovoljno gvožđa potrebnog za stvaranje hemoglobina i eritrocita.

Preporučujemo prirodni preparat za nadoknadu gvožđa

Kao jedan od prirodnih preparata za nadoknadu gvožđa izdvajamo PRIMED 5 Feromed. PRIMED 5 je prirodan preparat na bazi meda i lekovitog bilja. Redovnom upotrebom obezbeđuje optimalan unos gvožđa, bez pratećih neželjenih efekata. Pogodan je za vremenski neograničenu primenu, kod dece i odraslih.

anemija

9 najčešćih simptoma anemije

anemijaAnemija je stanje u kome postoji nedovoljan broj funkcionalnih crvenih krvnih zrnaca (eritrocita) ili hemoglobina u krvi. Osnovna uloga eritrocita i hemoglobina je prenošenje kiseonika do svih tkiva i organa u telu. Bez dovoljno kiseonika, ćelije i tkiva trpe (“gladuju”) što se manifestuje tipičnim simptomima anemije.

Najčešći simptomi anemije

 1. Umor je najčešći simptom anemije. Prisutan je kod svih vrsta anemije, kao posledica nedostatka kiseonika. I pored dovoljno sna, prisutan je stalan osećaj umora i malaksalosti.
 2. Manjak koncentracije posledica fizičkog i mentalnog zamora, opet kao rezultat smanjene količine kiseonika koji se doprema u vitalne organe i mišiće. Smanjena moć koncentracije smanjuje produktivnost u radu, a utiče i na obavljanje drugih svakodnevnih aktivnosti.
 3. Nesvestica nastaje kao posledica nedovoljnog snabdevanja mozga kiseonikom. U slučaju veoma izražene anemije, ponekada može doći i do gubitka svesti.
 4. Osećaj nedostatka vazduha i ubrzano disanje nastaje usled nedovoljnog broja funkcionalnih eritrocita i stalnog osećaja organizma da mu fali kiseonik. Zbog toga, naše telo pokušava da ubrzanim disanjem obezbedi veću količinu kiseonika.
 5. Ubrzan rad srca je takođe čest simptom, posebno kod izražene anemije. Opet, zbog nedostatka kiseonika na periferiji, srce pokušava ubrzanjem rada da nadomesti ovaj nedostatak. Posebno je izraženo ubrzanje srčanog rada u toku fizičke aktivnosti.
 6. Bledilo kože i vidljivih sluzokoža nastaje zbog nedovoljno sritrocita u cirkulišućoj krvi. U koži se nalazi ogroman broj sitnih krvnih sudova i kapilara kroz koje protiče krv, i to je razlog zašto nam je koža u normalnim okolnostima topla i nežno ružičaste boje.
 7. Suvi i lomljivi nokti se mogu javiti kao jedan od simptoma anemije. Anemija nije jedini uzrok promene kvaliteta noktiju, ali svakako se savetuje da se uzme u obzir potencijalno prisustvo anemije.
 8. Grčevi u nogama nastaju zbog nedovoljnog snabdevanja mišića kiseonikom. Posebno su izraženi u toku vežbanja.
 9. Nesanica koju neki od pacijenata prijavljuju može biti posledica udruženog prisustva sindroma nemirnih nogu, koji onemogućava normalno uspostavljanje sna.

U zavisnosti od uzroka anemije, neophodno je blagovremeno otpočeti tretman, kako bi se izbeglo pogoršanje postojećih simptoma, i preveniralo teže oštećenje zdravlja.

U slučaju anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa, koja je najčešća nutritivna deficijencija, savetuje se nadoknada gvožđa, ishranom, ili češće, upotrebom suplemenata gvožđa. Od prirodnih suplemenata, preporučujemo upotrebu PRIMED 5 preparata. PRIMED 5 je potpuno prirodan preparat koji pokazuje odlične rezultate u tretmanu anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa, bez neželjenih efekata.

apsorpcija-gvozda

Kako poboljšati apsorpciju gvožđa?

apsorpcija-gvozda


Gvožđe je jedan od elemenata neophodnih za normalnu izgradnju hemoglobina i crvenih krvnih zrnaca. Raznovrsnom ishranom se uglavnom obezbeđuje potreban dnevni unos gvožđa, ali i pored toga, apsorpcija gvožđa nekada nije dovoljno efikasna. Čak i osobe koje zaista vode računa o hrani i napicima koje upotrebljavaju svakodnevno, mogu se naći u situaciji da ne iskorišćavaju dovoljnu količinu gvožđa unetog hranom. Samo poznavanje namirnica bogatih gvožđem nekada nije dovoljno za prevenciju anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa (sideropenijska anemija).

Poznavanje navika u ishrani koje poboljšavaju ili koje otežavaju apsorpciju gvožđa neophodno je u efikasnoj prevenciji, kao i u tretmanu anemije.

Kako poboljšati stanje anemije

U pokušaju da se izbegne ili poboljša stanje anemije, preporučuje se izbegavanje hrane bogate oksalnom kiselinom (npr. paradajz, spanać, čokolada) zato što ova kiselina pravi komplekse sa gvožđem, čime otežava njegovu apsorpciju. Mada, ukoliko se spanać prokuva nekoliko minuta, značajno se smanjuje koncentracija oksalne kiseline.

Hrana i napici koji mogu ometati apsorpciju gvožđa

Hrana i napici bogati taninima, takođe mogu ometati apsorpciju gvožđa, pa bi valjalo izbegavati ih, ili koristiti u maloj količini. Crveno vino, grožđe, kafa, crni i zeleni čaj su neki od napitaka bogatih taninima. Apsorpciji gvožđa pogoduje kiselija sredina, pa antacidi (lekovi koji se koriste za neutralisanje želudačne kiseline) mogu smanjiti apsorpciju gvožđa. Mahunarke (pasulj, grašak, bob, sočivo) su važan izvor mnogih nutrijenata. Međutim, ove biljke sadrže materije poznate pod nazivom fitati, koje remete normalnu apsorpciju gvožđa. Sadržaj fitata ima u opni žitarica (pšenica, raž, i dr.) smanjuje se ljušćenjem zrna, ali na taj način se uklanjaju i drugi nutrijenti sadržani u opni ovih žitarica.

Uz upotrebu namirnica bogatih gvožđem, ili suplemenata gvožđa, savetuje se upotreba namirnica bogatih vitaminom C. Vitamin C pomaže prevođenje gvožđa iz biljnih izvora u oblik koji je pogodan za apsorpciju iz tankog creva.

Kada postoji anemija, nije neophodno koncentrisati se samo na namirnice koje su bogate gvožđem, već veoma važnu ulogu ima i smanjenje negativnog uticaja na apsorpciju gvožđa koji imaju gore pomenute namirnice. Potrebno je naglasiti da su namirnice kao što su mahunarke, integralno zrno žitarica i druge veoma važan deo uravnotežene i zdrave ishrane, i ne treba izbegavati njihovu upotrebu, samo treba voditi računa da se na odgovarajući način razvoje od namirnica ili suplemenata koji se koriste za nadoknadu gvožđa.

Od prirodnih preparata preporučujemo

primed 5 feromed

Od prirodnih preparata koji se mogu koristiti u slučaju anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa, izdvajamo preparat PRIMED 5. PRIMED 5 je prirodan preparat na bazi meda i koprive. Redovnom upotrebom pokazuje odlične rezultate u tretmanu anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa. Radi bolje apsorpcije gvožđa iz preparata PRIMED 5, savetuje se upotreba i vitamina C, koji, kao što smo pomenuli poboljšava apsorpciju gvožđa iz biljnih izvora.

 

suplementi-gvozda

Nadoknada gvožđa: više nije uvek bolje!

suplementi-gvozdaGvožđe je jedan od elemenata neophodnih za normalno stvaranje crvenih krvnih zrnaca (eritrocita). Kada je iz nekog razloga onemogućen dovoljan unos, apsorpcija, ili postoji povećan gubitak gvožđa, posledično dolazi do poremećaja stvaranja eritrocita i razvoja anemije.

Anemija je jedan od najčešćih poremećaja današnjice, velikim delom usled modernog načina života i ishrane, koja je uglavnom siromašna gvožđem. Žene u generativnom periodu su posebno podložne razvoju anemije, posebno ukoliko postoje obilna menstrualna krvarenja u toku kojih se gubi veća količina krvi.

Nadoknada gvožđa i prosečne dnevne potrebe unosa

Nadoknada gvožđa je osnovni način tretmana sideropenijske anemije (anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa). Kako se puno govori o značaju gvožđa za naš organizam, i potrebama za povećanim unosom, trebalo bi malo više reći i o količinama koje su dnevno potrebne da bi se funkcije u kojima gvožđe učestvuje pravilno obavljale.

Prosečne dnevne potrebe za odrasle muškarce je 8-9mg, a za žene oko 18mg. U toku trudnoće, dnevne potrebe za unosom gvožđa rastu, i kreću se oko preporučenih 27mg gvožđa dnevno.

Dnevni unos gvožđa najbolje je obezbediti iz prirodnih izvora. Za optimalnu apsorpciju gvožđa veoma je važno i na koji način se unosi. Gvožđe se najbolje apsorbuje iz namirnica životinjskog porekla (hem-gvožđe), dok je iz namirnica biljnog porekla apsorpcija manja.

Više nije uvek bolje!

Ukoliko postoji potreba za nadoknadom gvožđa, to ne znači da na dnevnom nivou treba uneti što više namirnica bogatih gvožđem. Gvožđe se apsorbuje određenom brzinom, i u određenoj količini, u zavisnosti od rezervi gvožđa u organizmu. Ukoliko ne postoji anemija, dnevna apsorpcija gvožđa je oko 1mg, i ona se može povećati do 4-5mg dnevno u slučaju povećanih potreba organizma (trudnoća, anemija). Apsorpcija ovih količina gvožđa se obezbeđuje unosom gore navedenih optimalnih količina gvožđa.
Dnevni unos prevelikih količina gvožđa povećava mogućnost pojave neželjenih efekata, pa pored neugodnih simptoma anemije, mogu se javiti i simptomi preopterećenja gvožđem.
Najčešća neželjena dejstva suplemenata gvožđa su mučnina, problemi sa varenjem i probavom, a u slučaju parenteralne upotrebe (injekcije), na mestu primene može se javiti osip.
U slučaju potrebe za nadoknadom gvožđa, neophodno je pratiti savete lekara o preporučenoj dnevnoj dozi, načinu i vremenu upotrebe suplementa u odnosu na unos hrane. Takođe, potrebno je voditi računa o ukupnom dnevnom unosu gvožđa, kako bi se smanjila mogućnost preopterećenja i pojave neželjenih efekata.

Od prirodnih preparata koji pomažu u tretmanu anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa, posebno izdvajamo preparat PRIMED 5 Feromed. PRIMED 5 Feromed je prirodan preparat na bazi meda i koprive. Ne sadrži konzervanse, boje, arome i druge veštačke dodatke. Pogodan je za svakodnevnu primenu u dugom vremenskom periodu, bez neželjenih efekata.

Reference:
https://www.nrv.gov.au/nutrients/iron
https://www.verywell.com/do-iron-supplements-for-anemia-cause-upset-stomach-3522504

anemija-u-trudnoci

Anemija u trudnoći

anemija-u-trudnociAnemija je veoma čest pratilac trudnoće. Nekada anemija postoji i pre trudnoće, pa se samo nastavlja u toku trudnoće, a nekada prvi put nastaje u periodu trudnoće. Uzroci anemije pre trudnoće mogu biti nedovoljan unos gvožđa putem ishrane, ili povećan gubitak gvožđa (obilna menstrualna krvarenja).

Zašto su trudnice pod povećanim rizikom za nastanak anemije?

Do razvoja anemije u trudnoći dolazi jer je plodu za izgradnju njegovih tkiva, ćelija i hemoglobina, potrebna izvesna količina gvožđa, koje on prirodno oduzima od majke. Trudnice obično postaju anemične u drugoj polovini trudnoće, jer se tada povećavaju bebine potrebe za gvožđem.

Da biste sprečili pojavu anemije u trudnoći, pridržavajte se sledećih saveta:

 • koristite namirnice bogate gvožđem: govedinu, žitarice od celog zrna, jaja i voće
 • koristite hranu bogatu folnom kiselinom: pšenične klice, pasulj, puter od kikirikija, gljive, brokoli, goveđu džigericu
 • jedite hranu bogatu C vitaminom: limuni, narandže, te sveže ne kuvano povrće koje pomaže da se gvožđe bolje apsorbuje
 • izbegavajte kofein, tj. kafu i čajeve, jer otežavaju apsorpciju gvožđa.

I pored primene gore navedenih preporuka, u poslednjem trimestru se preporučuje upotreba i odgovarajućih suplemenata gvožđa, kao priprema na očekivan gubitak krvi u toku porođaja. Na raspolaganju je veliki broj različitih suplemenata gvožđa, koji se mogu koristiti i u oku trudnoće. Od prirodnih preparata koji se mogu koristiti za nadoknadu gvožđa izvajamo PRIMED 5 preparat. PRIMED 5 daje dobre rezultate u tretmanu anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa, bez neželjenih efekata. Važno je napomenuti da suplemente koristite prema preporuci vašeg ginekologa, ili pre početka primene suplementa prema sopstvenom izboru, ipak zatražite mišljenje ginekologa.

određivanje nivoa feritina

Značaj određivanja nivoa feritina u krvi

određivanje nivoa feritinaKod osoba sa anemijom, jedan od parametara čije se vrednosti često određuju jeste i nivo feritina. Feritin predstavlja najznačajniji oblik deponovanja gvožđa u organizmu (pretežno u jetri, slezini i koštanoj srži), a određivanje nivoa feritina u krvi je odličan pokazatelj rezervi gvožđa.

Normalne vrednosti feritina mogu se razlikovati između različitih laboratorija, u zavisnosti od reagenasa i aparata na kojima se vrši određivanje. Zbog toga ćemo ovde pomenuti samo na šta mogu ukazivati smanjene ili povišene vrednosti feritina u krvi.

Smanjen nivo feritina

Smanjen nivo feritina u krvi najčešće je udružen sa anemijom uzrokovanom nedostatkom gvožđa. Nedovoljan unos, ili povećan gubitak gvožđa (krvarenje i dr.) utiču na postepeno smanjenje depoa gvožđa, pa će se to najbolje prikazati određivanjem nivoa deritina.  U suštini, svi mogući uzroci koji dovode do anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa mogu se posmatrati i kao uzroci smanjenja depoa gvožđa u organizmu.

Povišene vrednosti feritina
Veoma povišen nivo feritina može ukazivati na povećano deponovanje gvožđa u organizmu (hemohromatoza). Takođe, kod nekih drugih bolesti, uključujući alkoholizam, talasemiju i neke oblike anemije (hemolizna anemija) nivo feritina može biti povećan. U slučaju čestih transfuzija, nivo feritina takođe može biti povišen. Od drugih uzroka povišenih vrednosti feritina pominju se i hronična zapaljenska stanja (artritis, lupus), Hodgkin-ova bolest, leukemija i različite infekcije.

Tretman niskih vrednosti feritina ne razlikuje se od tretmana anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa. Dakle, pored uklanjanja osnovnog uzroka koji ometa apsorpciju ili dovodi do povećanog gubitka gvožđa, važno je obezbediti odgovarajući unos gvožđa kako bi se depoi gvožđa „popunili“. Od prirodnih preparata koji pokazuju povoljno dejstvo u tretmanu anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa izdvajamo PRIMED 5 Feromed.

čir na želucu

Čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu kao uzrok anemije

čir na želucuČir predstavlja oštećenje sluzokože želuca ili dvanaestopalačnog creva koje nastaje usled pojačanog stvaranja želudačne kiseline, ili usled prisustva infekcije bakterijom Helicobacter pylori. Takođe, oštećenje sluzokože želuca može nastati zbog dugotrajne primene određenih lekova, kao što su nesteroidni antiinflamatorni lekovi (brufen, diklofen i drugi).

Simptomi čira na želucu mogu biti različitog intenziteta i učestalosti. Veliki broj osoba nema nikakve jasne simptome. Nekada se javlja epigastrični bol (bol sa prednje strane trbuha, u predelu želuca). Uzimanje hrane nekada smanjuje osećaj bola, a nekada ga pojačava. Ostali simptomi uključuju osećaj mučnine, povraćanje i nadimanje.

Najvažniji simptomi povezani sa prisustvom čira na želucu posledica su krvarenja. Krvarenje iz čira može biti vrlo oskudno, ali hronično, pa vremenom dolazi do razvoja anemije. Ukoliko je krvarenje izraženije, može doći do pojave melene (crna, katranasta stolica), ili hematemeze (povraćanje crnog sadržaja koji liči na talog od kafe). Nekada je krvarenje toliko obimno da zahteva hitnu hospitalizaciju.

Kada su u pitanju diskretna, hronična krvarenja u želucu, nekada je teško postaviti dijagnozu ulkusne bolesti, posebno ukoliko ne postoje jasni simptomi. Hronično krvarenje dovodi do razvoja anemije, pa se nekada tek u potrazi za uzrokom anemije otkrije prisustvo čira na želucu.

Lečenje anemije uzrokovane hroničnim krvarenjem podrazumeva uklanjanje uzroka krvarenja, i nadoknadu elemenata neophodnih za stvaranje crvenih krvnih zrnaca (eritrocita). Gvožđe je jedan od osnovnih elemenata koji učestvuju u izgradnji eritrocita. Optimalan dnevni unos gvožđa obezbeđuje se ishranom, ali u slučaju povećanih potreba, nekada je potredna uvođenje suplemenata gvožđa. Kod pacijenata sa prisutnim čirom na želucu, posebno je važno voditi računa pri izboru suplemenata gvožđa. Kod značajnog broja osoba koje duže vreme koriste suplemente gvožđa, dolazi do razvoja nekog od neželjenih efekata, kao što su osećaj mučnine, nadimanje, smetnje u varenju i probavi. Ova neželjena dejstva mogu posebno predstavljati problem u primeni suplemenata gvožđa kod osoba koje imaju čir na želucu.

Postoji li preparat koji se može koristiti za nadoknadu gvožđa koji se može koristiti za nadoknadu gvožđa, a koji ne izaziva ove neželjene pojave? Da, postoji, i zove se PRIMED 5 Feromed.

PRIMED 5 je prirodan preparat na bazi meda i koprive. Redovnom upotrebom obezbeđuje optimalan unos gvožđa. Ne sadrži konzervanse, veštačke boje, arome i druge aditive. Primena preparata ne izaziva nikakve neželjene reakcije. Naprotiv, PRIMED 5 veoma povoljno deluje i na smanjenje tegoba kod gastritisa, a povoljno utiče i na varenje hrane i probavu. Više o preparatu PRIMED 5 možete pročitati na sledećoj stranici: http://www.primarna-medicina.rs/proizvodi/primed-proizvodi/primed-5-feromed

koliko
, , ,

Kolike su dnevne potrebe organizma za gvožđem?

Individualne potrebe za gvožđem veoma variraju i zavise od uzrasta, pola, rezervi gvožđa u organizmu. Smatra se da su dnevne potrebe za gvožđem od 8-10mg dnevno kod odraslih, a kod dece u razvoju i žena u reproduktivnom periodu 10-15mg. Trudnice imaju povećane potrebe za gvožđem. Terapijske doze za lečenje anemije su znatno veće, 100mg i više.
Gvožđe se nalazi u hemoglobinu, mioglobinu, nekim enzimima. Čuva se u organizmu u malim količinama u jetri. Vitamin C pomaže usvajanje gvožđa u organizam, pa da bi se gvožđe iz hrane bolje apsorbovalo, korisno je uz obroke uzimati namirnice bogate C vitaminom (salate od paprike, paradajza, sok od pomorandže, limuna). Gvožđe se bolje usvaja iz namirnica životinjskog porekla, nego iz namirnica biljnog porekla, pa se savetuje i upotreba namirnica bogatih vitaminom C.
Smatra se da zdrave odrasle osobe usvoje samo 10-15% gvožđa iz hrane, usvajanje gvožđa se povećava u trudnoći i dojenju.
Gvožđe iz namirnica životinjskog porekla se usvaja 15-35%, dok se iz namirnica biljnog porekla usvaja 2-20% (C vitamin povećava apsorpciju gvožđa). Tanini, polifenoli, fitati (iz namirnica biljnog porekla) i kalcijum smanjuju usvajanje gvožđa.
Usvajanje gvožđa se povećava i kada su zalihe gvožđa u organizmu male, a kada su zalihe visoke, usvajanje se smanjuje da bi se izbegli toksični efekti povećanog nivoa gvožđa.
Gvožđe u preparatima se javlja u dva oblika: fero i feri. Fero oblik se bolje usvaja, a koristi se kao: fero-fumarat, fero-sulfat, fero-glukonat. Kada se gvožđe uzima na prazan stomak često izaziva mučninu, a u većim dozama i zatvor. Sa povećanjem doze smanjuje se procenat gvožđa koji se usvoji, zato je bolje uzimati podeljeno u nekoliko doza tokom dana.
Neki komercijalni preparati sadrže kombinacije gvožđa, vitamina C, vitamina B12 i folne kiseline, jer su poslednje dve komponente potrebne za stvaranje eritrocita (crvenih krvnih zrnaca).
petica novaPrimed 5 feromed   je prirodan preparat, napravljen po proverenoj recepuri, na bazi meda i lekovitog bilja koje u svom sastavu sadrži gvožđe. Preporučuje se odraslima, kao i deci starijoj od tri godine u tretmanu anemije. Ovaj preparat je zbog svog potpuno prirodnog sastava pogodan i za preventivnu upotrebu. PRIMED 5 obezbeđuje organizmu optimalnu količinu gvožđa za pravilnu izgradnju crvenih krvnih zrnaca. Povećanjem koncentracije gvožđa povećava se stvaranje hemoglobina koji ima osnovnu ulogu u prenošenju kiseonika putem krvotoka. Dobro se apsorbuje iz creva, nema nikakvih neželjenih efekata, odlično se podnosi i za kratko vreme pokazuje svoje blagotvorne efekte u organizmu. Ovaj preparat sadrži u sebi gvožđe iz prirodnih izvora koje je potpuno neškodljivo, čak i u većim količinama i nije moguće prekoračiti dozu.