Slabost i anemija

Svaki dan ste sve umorniji, poslovi koje ste obavljali sa lakoćom…

Normalan broj leukocita

Leukociti ili bela krvna zrnca su ćelije imunološkog sistema…

Anemija u trudnoći

Nedostatak gvožđa je najčešći uzrok anemije kod trudnica.…

Eritrociti (crvena krvna zrnca)

Crvena krvna zrnca (eritrociti) su najbrojnija vrsta ćelija u…

Anemija usled krvarenja

Hemoragija ili krvarenje znači izlazak krvi iz krvnih sudova…

Krvna slika (eritrociti i hemoglobin)

Kompletna krvna slika se radi zbog procene opšteg zdravstvenog…

Terapija Hiposideremijske anemije

Hiposideremijska anemija nastaje zbog deficita gvožđa u organizmu.…

Srpasta anemija

Srpasta anemija je specifičan tip tzv. bolesti srpastih ćelija,…
Anemija

Hemoglobin

Hemoglobin (HGB) je sastojak crvenih krvnih zrnaca, eritrocita.…

Hemolizna anemija

Crvena krvna zrnca žive u proseku tri do četiri meseca, a ukoliko…
Anemija

Anemija usled nedostatka gvožđa

Ovo je sigurno najrasprostranjeniji oblik malokrvnosti koji ne…

Morfološka klasifikacija anemija

1. Makrocitna Megaloblastnac(perniciozna, nutritivna) Nemegaloblastna…
Anemija

Megaloblastna anemija

Megaloblastna anemija nastaje kao posledica nedostatka vitamina…