facebook

sekundarna trombocitemija

 
 

Trombocitemija

Krv

Trombocitemije ili trombocitoze su poremećaji koji se karakterišu povećanjem broja trombocita iznad 5×1011/L krvi. Trombocitemije su obično asimptomatske ukoliko povećanje broja trombocita ne prevazilazi 1012/L krvi. Trombocitemije preko 1012/L krvi prati pojava tromboza, krvarenja i drugih poremećaja. Prolazna trombocitemija je normalan fiziološki odgovor na stres, infekciju, traumu, mišićni napor, ovulaciju. Abnormalna trombocitemija uzrokovana je povećanim stvaranjem trombocita u kostnoj sži (primarna), ili je pratilac nekih drugih bolesti (sekundarna). Primarna trombocitemija je mijeloproliferativna bolest sa patološkim, prekomernim i nekontrolisanim bujanjem megakariocitne loze kostne srži i sledstvenom povećanom proizvodnjom trombocita. Interesantno jeRead More