Trombocitemija

KrvTrombocitemije ili trombocitoze su poremećaji koji se karakterišu povećanjem broja trombocita iznad 5×1011/L krvi. Trombocitemije su obično asimptomatske ukoliko povećanje broja trombocita ne prevazilazi 1012/L krvi.

Trombocitemije preko 1012/L krvi prati pojava tromboza, krvarenja i drugih poremećaja.

Prolazna trombocitemija je normalan fiziološki odgovor na stres, infekciju, traumu, mišićni napor, ovulaciju.

Abnormalna trombocitemija uzrokovana je povećanim stvaranjem trombocita u kostnoj sži (primarna), ili je pratilac nekih drugih bolesti (sekundarna).

Primarna trombocitemija je mijeloproliferativna bolest sa patološkim, prekomernim i nekontrolisanim bujanjem megakariocitne loze kostne srži i sledstvenom povećanom proizvodnjom trombocita. Interesantno je da su za primarne trombocitemije karakteristične komplikacije obilna krvarenja, a ne sklonost trombozama. Znatno ređe komplikacije ovih bolesti su tromboembolijski poremećaji.

Sekundarna trombocitemija prisutna je u mnogim malignim bolestima (posebno pluća, želuca i kolona), sideropenijskim anemijama, infekcijama, sistemskim bolestima vezivnog tkiva, posle splenektomije. Tačan razlog trombocitemija u ovim bolestima nije poznat.