Anemija kod onkoloških pacijenata

Anemija kod onkoloških pacijenata se može javiti kao posledica…