Posts

Antikoagulantna terapija

Kada krv dođe u kontakt sa veštačkim zalistkom dolazi do stvaranja…

Hemofilija A

Hemofilija A je nasledna bolest krvi kada nedostaje faktor…