Antikoagulantna terapija

KrvKada krv dođe u kontakt sa veštačkim zalistkom dolazi do stvaranja tromba na zalistku. To je po život opasna komplikacija i jedini način da se ona spreči jeste uzimanje antikoagulantne terapije. To su lekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi na veštačkom zalistku i omogućavaju njegovo funkcionisanje. U ovu grupu spadaju lekovi sa imenima: Sintrum, Farin, Sinkum i sl.

Pacijenti sa ugrađenim veštačkim zalistkom kao i sa apsolutnom aritmijom bi trebali da do kraja života uzimaju antikoagulantnu terapiju. Pacijenti sa biološkim valvulama bi trebali da je uzimaju oko tri meseca.

Antikoagulantna terapija se mora uzimati redovno, svakodnevno, disciplinovano i pri tome da se vodi redovna evidencija o dozama. Uzimanje prevelikih doza može dovesti do ozbiljnih krvarenja dok niske doze ne mogu sprečiti trombozu zalistaka.

Efekti antikoagulantne terapije se mere protrombinskim vremenom koje se izražava u INR jedinicama. Vrednost INR kod pacijeneta sa veštačkim zaliscima treba da se kreće između 2,5 i 3,5. Nakon perioda navikavanja pacijent će sam na osnovu svog INR-a odrediti svoju dozu leka.

Kontrola INR se vrši na svakih sedam dana po izlasku iz bolnice, a kad se stanje stabilizuje jednom ili dva puta mesečno. Treba imati u vidu da se efekat terapije postiže tek za dva ili tri dana nakon promene doze kad i treba vršiti kontrolu INR-a. Dozu treba manjati postepeno, za polovinu ili četvrtinu tablete.

Ukoliko se kod pacijenta jave znaci skrivenog krvarenja i to :krv u mokraći, tamna boja stolice, krvarenje desni, modrice po telu, krvarenje iz nosa i sl. mora odmah da se javi svom lekaru.

Pacijent na antikoagulantnoj terapiji mora ba obavesti svog zubara o njenoj upotrebi pre intervencije ili lekara u slučaju hirurških intervencija ili dijagnostičkih procedura.

Trudnoća sa primenom antikoagulantne terapija je moguća ali i rizična i zahteva praćenje od strane ginekologa. Ovi lekovi od 6 do 12 nedelje trudnoće oštećuju plod, a u trećem trimestru dovode do ozbiljnih krvarenja.

Neki lekovi povećevaju dejstvo antikoagulantnih lekova npr. antibiotici, aspirin, amiodaron, omeprol… Drugi pak smanjuju efekat ovih lekova: fenobarbitol, tegretol, kontraceptivne pilule…O ovom se treba konsultovati sa lekarom.

Namirnice kao što su kupus, kelj, spanać, džigerica i morska riba smanjuju efekat antikoagulantne terapije i pri njenom konzumiranju treba korigovati dozu leka.