Posts

Hemofilija A

Hemofilija A je nasledna bolest krvi kada nedostaje faktor…