Posts

Nisko gvožđe- najčešći uzroci

Nedostatak, odnosno nedovoljna koncentracija gvožđa može da…

Kome je potrebno više gvožđa?

Gvožđe je jedan od elemenata sa veoma značajnom ulogom u normalnom…

Veza između hemoroida i sideropenijske anemije

Sideropenijska anemija je anemija uzrokovana nedostatkom gvožđa.…

Obilno menstrualno krvarenje kao uzrok gubitka gvožđa

Obilno menstrualno krvarenje ili menoragija predstavlja…