Posts

PRIMED 5 mi je podigao gvožđe sa 3 na 8

Ja sam imala tešku anemiju i trošila sam dosta lijekova za…