Prognoza hronične anemije

hronicna anemija kod dece

Prognoza zavisi od osnovnog uzroka anemije. Generalno, prognoza kod pacijenata sa hroničnom stabilnom anemijom je dobra.

Smrtne posledice hronične anemije su izuzetno retke zbog adaptivnih sposobnosti kardiovaskularnog sistema.

Rast morbiditeta je takođe redak i obično se vezuje za primarnu bolest nego za anemiju.

Kratak dah i umor su nepredvidivi, jer neka deca tolerišu izuzetno niske koncentracije hemoglobina, u rasponu od 4-5 g / dl, bez ikakvih problema, dok su druga deca simptomatska sa 2 puta višim vrednostima.

Nema dokaza da takve niske koncentracije hemoglobina uzrokuju sistemske probleme, ali niske koncentracije mogu biti uznemirujuće za decu i porodicu.

Postoji izuzetano mali broj podataka o tome koji nivo hemoglobina je dovoljan za pacijenta sa hroničnom anemijom da održi normalan rast.

Pacijenti sa b – talasemijom major imaju poremećaj rasta, ali zbunjujući faktor je preopterećenost organizma gvožđem i endokrinopatija koji onemogućavaju pravilno tumačenje odnosa između nivoa hemoglobina i rasta.

U slučaju prave eritrocitne ( RBC ) aplazije, anemija na kraju dostigne tačku na kojoj su  kompenzatorni mehanizmi neadekvatni, što može da dovede do kongestivne srčane insuficijencije ili sinkope.

U slučaju anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa – PREPORUČUJEMO:

primed-5-feromed

U slučaju anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa, od PRIMED preparata, povoljno dejstvo pokazuje PRIMED 5 preparat.

Prirodan sastav omogućava visoku iskorišćenost aktivnih materija.

PRIMED 5 se može koristiti bez vremenskog ograničenja, bez neželjenih efekata.