Posts

8 ređih oblika anemije

Eritrociti ili crvene krvne ćelije se mogu posmatrati kao prenosioci…

Urođeni poremećaji kao uzročnici anemije

Anemija nastaje kao posledica više različitih uzroka. Pojedine…