Obilno menstrualno krvarenje kao uzrok gubitka gvožđa

menoragija


Obilno menstrualno krvarenje ili menoragija predstavlja poremećaj menstrualnog ciklusa, u kome postoji veći gubitak krvi u toku menstualnog krvarenja nego što je uobičajeno.

Znaci i simptomi uglavnom uključuju veoma učestalu potrebu za zamenom higijenskih uložaka, uključujući i potrebu za učestalim noćnim ustajanjem radi zamene uložaka. Dužina ciklusa je uglavnom 7-10 dana, a vrlo često, kada su u pitanju jako obilna krvarenja, devojka ili žena bude privremeno sprečena za obavljanje radnih i svakodnevnih aktivnosti.

Normalno se tokom svakog ciklusa gubi određena količina gvožđa putem menstrualnog krvarenja.

Ta količina gvožđa nije velika, i ne ostavlja posledice u stvaranju hemoglobina i crvenih krvnih zrnaca. Međutim, kada su u pitanju obilna menstrualna krvarenja, gube se veće količine gvožđa i postepeno se iscrpljuju rezerve organizma, što za posledicu može imati smanjeno stvaranje hemoglobina i eritrocita, i nastanak sideropenijske anemije (anemije zbog nedostatka gvožđa).

Tretman menoragije

Kao deo tretmana menoragije, savetuje se nadoknada gvožđa, posebno za vreme menstrualnog ciklusa. Pored raznovrsnih namirnica bogatih gvožđem, u upotrebi je i veliki broj suplemenata gvožđa. Od prirodnih preparata koji se mogu koristiti za nadoknadu gvožđa, posebno izdvajamo PRIMED 5 preparat.

Prirodni preparat za tretman anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa

PRIMED 5 Feromed je prirodan preparat na bazi meda i koprive, koji daje odlične rezultate u tretmanu anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa. Kada su obilna menstrualna krvarenja u pitanju, postoji periodičan gubitak gvožđa, koji je neophodno nadoknaditi da bi se očuvalo pravilno stvaranje hemoglobina i eritrocita. To zahteva dugotrajnu upotrebu suplemenata gvožđa. Primena veštačkih suplemenata vrlo često može biti praćena mučninom, problemima sa varenjem i probavom. U toku korišćenja preparata PRIMED 5 nisu primećene ovakve neželjene reakcije, niti bilo koje druge.

PRIMED 5 je pogodan za vremenski neograničenu primenu, bez neželjenih dejstava.