Posts

Morfološka klasifikacija anemija

1. Makrocitna Megaloblastnac(perniciozna, nutritivna) Nemegaloblastna…