Morfološka klasifikacija anemija

Anemija

1. Makrocitna

 • Megaloblastnac(perniciozna, nutritivna)
 • Nemegaloblastna (hemoliza, bolesti jetre)

Dg: MCV>94; MCR>8,5; MCHC<31

2. Mikrocitna

 • Hipohromna (deficit Fe)
 • Poremećaj sinteze globina (hemoglobinopatije)
 • Poremećaj sinteze hema, porfirina

Dg: MCV<80, MCR<6, MCHC>31

3. Normocitna, normohromna

 • Akutno krvarenje
 • Hemolizne bolesti
 • Aplastična anemija
 • Leukemije, plazmocitom
 • Hipopituitarizam, miksedem
 • Insuficijencija bubrega i jetre

Dg: MCV=82-92; MCHC>30

Simptomi:
Bleda boja kože i vidljivih sluzokoža, gubitak tonusa i elasticiteta kože, krvarenja, kosa seistanjuje i opada, nokti krhki, lako se lome.

KVS- tahikardija, palpitacije, sistolni šum, ST depresija, negativan T talas
RESP – dispnea
CNS- vrtoglavice, glavobolje, malaksalost, zbunjenost
Povišen bazalni metabolizam i telesna temperatura.

Dg: MCV, MCHC, Ht, SE, broj eritrocita, punkcija i biopsija kostne srži, gvožđe u krvi.