Posts

Mijelofibroza

Mijelofibroza je hronično oboljenje koštane srži koje se…

Bolest hemoglobina C

Bolest hemoglobina C je autozomno recesivno oboljenje koje se…

Trombocitemija

Trombocitemije ili trombocitoze su poremećaji koji se karakterišu…