Posts

Povišen CRP

CRP je skraćenica koja označava C reaktivni protein. To…

Ubrzana sedimentacija

Sedimentacija predstavlja brzinu taloženja crvenih krvnih…

Uzroci limfocitoze

Limfocitoza je porast belih krvnih ćelija, koje se nazivaju…