Povišen CRP

C reaktivni proteinCRP je skraćenica koja označava C reaktivni protein. To je protein koji se proizvodi u jetri. Njegova koncentracija u venskoj krvi je važan biohemijski parametar za mnoga stanja u organizmu. Njegova normalna koncentracija je do 10 mg/ l. Vrednosti ne zavise od pola niti od životnog doba.

Nenormalno niske vrednosti ovog proteina se mogu naći kod osoba na terapiji statinima ili na terapiji aspirinom. Visoke vrednosti se mogu očekivati kod pojačanog fizičkog napora, u trudnoći, uzimanja oralnih kontraceptiva, pušenja i visoke nadmorske visine. Naročito visoke vrednosti se sreću kod povišenih masnoća u krvi (hiperlipidemija) i postojanja tzv. reumatoidnih faktora u krvi. Može biti povišen i kod dijabetesa i arterijske hipertenzije.

Međutim, njegov pravi značaj u kliničkoj praksi je taj da obično ukazuje na neka od navedenih stanja:

  • Maligna oboljenja, limfomi na prvom mestu
  • Sistemski lupus eritematosus.
  • Reumatoidni artritis, reumatska groznica.
  • Vaskulitisi.
  • Infarkt miokarda- visokosenzitivni CRP služi kao parametar za procenu kardiovaskularnog rizika.
  • Infekcije, naročito bakterijske u kojima je porast CRP-a izraženiji od porasta sedimentacije ili broja leukocita. Kod virusnih infekcija to nije slučaj, pa to takođe može biti značajan diferencijalno dijagnostički parametar za razlikovanje bakterijskih i virusnih infekcija.
  • Upalne bolesti creva (ulcerozni kolitis, Chronova bolest).
  • Tuberkuloza.