Eozinofilija

Eozinofilija je naziv za povećani broj eozinofilnih granulocita (grupa leukocita) u krvi, iznad normalnih vrednosti. Eozinofili su jedni od pet glavnih tipova odbrambenih krvnih ćelija. Normalna vrednost eozinofila u krvi je od 0- 430 po mm3 krvi za odrasle osobe. U perifernoj krvi- leukocitarnoj formuli eozinofilni granulociti čine 2-4 %.

Eozinofili su deo imunog sistema odgovornog za borbu protiv parazitarnih i drugih višećelijskih infekcija. Oni su takođe kontrolni mehanizmi povezani sa alergijama i astmom.

Visoki nivo eozinofila može biti prisutan u krvi ili se može pojaviti u samom tkivu, na mestu infekcije (eozinofilija tkiva). U normalnim uslovima eozinofili se ne mogu naći u plućima, jednjaku, koži… Prisustvo eozinofila u ovim organima je povezano sa bolešću.

Eozinofilija tkiva se može naći u uzorku tkiva npr sluzokože nosa. Ako imate eozinofiliju tkiva, nivo eozinofila u krvi je verovatno normalan.

Krvna eozinofilija biva otkrivena analizama krvi, obično kao deo pregleda celokupne krvne slike. Više od 500 eozinofila po mikrolitru krvi se kod odraslih smatra eozinofilijom.

Eozinofilija se deli na sledeće grupe:

 • Reaktivna ili benigna eozinofilija.
 • Eozinofilija u sklopu malignih bolesti.
 • Hipereozinofilni sindrom.
 • Hronična eozinofilna leukemija.

Uzroci eozinofilije u krvi bi bili sledeći:

 • Alergijske reakcije (čak i na hranu i na lekove).
 • Parazitarne bolesti ( trihineloza).
 • Gljivične bolesti.
 • Autoimune bolesti.
 • Kožne bolesti ( dermatitis herpetiformis).
 • Tumori (Hodgkinov limfom).
 • Granulomatozne bolesti ( tuberkuloza, kokcidiomikoza).
 • Unos toksina.
 • Poremećaji štitne žlezde.

Parazitarne i alergijske reakcije su najčešći uzroci eozinofilije.