Anemija kod bubrežnih bolesnika

Bol u bubregu


Anemija se uvek javlja u uremijskom sindromu. Sam uzrok bubrežne insuficijencije ima malog udela u nastanku te anemije već azotemija koja je posledica lošeg rada bubrega.

Anemija kod bubrežnih bolesti

Anemija kod bubrežnih bolesti je posledica nedovoljnog strvaranja eritrocita. Osnovni razlog loše krvne slike  je nedovoljna sinteza eritropoetina od strane bubrega.

Loša krvna slika može biti izazvana nakupljanjem štetnih produkata koji se normalno izlučuju bubrezima. Ispitivanje kinetike gvožđa kod bubrežnih pacijenata je pokazalo njegovu nedovoljnu ugradnju u eritrocite, što znači da je anemija uzrokovana i neefikasnom eritropoezom.

Iskoristljivost i nedostatak gvožđa se popravlja jedino intenzivnim hemodijalizama.

Klinička slika anemije kod bubrežnih bolesnika

 Za razliku od anemija u drugim hroničnim bolestima anemija u uremiji može biti jako teška sa vrednostima hemoglobina oko 40 g/l. Međutim ovi bolesnici dobro podnose anemiju i ovako niske vrednosti hemoglobina zahvaljujući kompenzatornim mehanizmima, redistribucijom krvi i smanjenim afinitetom hemoglobina za kiseonikom.

Laboratorijski nalaz. Anemija kod bolesti bubrega je normohromna i normocitna. Morfologija eritrocita je normalna. Ispitivanje koštane srži ne pokazuje odstupanja od normale. Krvna slika pokazuje nedostatak gvožđa. Broj retikulocita je smanjen i u krvi su prisutni akantociti.

Lečenje anemije kod bubrežnih bolesnika

Lečenje anemije treba usmeriti na uspostavljanje bubrežne funkcije. Produkcija eritrocita se može popraviti redaovnom hemodijalizom. Primena rekombinantnog eritropoetina se pokazala dobro u lečenju anemije kod uremije.

Predoziranje eritropoetina može dovesti do hipertenzije i sklonosti ka trombozama. Dozu eritropoetina treba održavati tako da je hematokrit od 0.32-0,37.

Takođe treba navesti da su kod bubrežnih bolesnika česta krvarenja u gastrointestinalnom traktu kao i gubitak krvi tokom hemodijalize. Zbog toga kod njh nastaje nedostatak gvožđa.

Gubitak folne kiseline nastaje takođe tokom hemodijalize kao i zbog nedostatka u ishrani. Značajno i trajno poboljšanje anemije se postiže jedino transplantacijom bubrega.

Protiv anemije uzrokovane nedostatkom gvožđe preporučujemo

primed-5-feromed

Primed 5 feromed je potpuno prirodno, izuzetno efikasno sredstvo koje se preporučuje u lečenju svih vrsta anemije.

Njegov sastav je 100% prirodan, nema kontaindikacija niti neželjenih efekata. Obiluje gvožđem u prirodnom obliku čiju apsorbciju olakšava prisustvo meda. Uz dodatak vitamina C njegovo dejstvo je potpuno.