Lečenje sideropenijske anemije.

Prvi korak u lečenju sideropenijske anemije je utvrđivanje uzroka nedostatka gvožđa i korigovanje istog. Posle toga se vrši nadoknada gvožđa (u obliku tabletaili injekcija) sa ciljem korigovanja anemije i korigovanja rezervi gvožđa u organizmu.
Peroralni preparati gvožđa
Kod većine pacijenata se daju peroralni preparati gvožđa, a injekcije se daju pacijentima koji imaju oboljenja probavnog trakta koja remete apsorpciju gvožđa i pacijentima koji ne podnose oralne preparate gvožđa. Transfuzije krvi se daju samo pacijentima koji imaju aktivno krvarenje ili jako niske nivoe hemoglobin/hematokrita.
Peroralni preparati gvožđa (tablete) su bezbedan, jeftin i efikasan način nadoknade gvožđa. Izbor među brojnim preparatima na tržištu treba prepustiti lekaru. Neke namirnice i lekovi remete apsorpciju gvožđa iz tableta pa ih ne treba primenjivati zajedno (neki antioticima, čaj, kafa, preparati kalcijuma ili mleko). Ako pacijent uzima antacid onda preparat gvožđa treba uzeti dva sata pre ili četiri sata posle antacida – uvek se posavetujte sa vašim lekarom ili farmaceutom. Gvožđe iz tableta se najbolje resorbuje u kiseloj sredini pa se savetuje da se ove tablete uzimaju sa tabletama vitamina C (250 mg) ili sokom od pomorandže.
Tipovi peroralnih preparata gvožđa
Postoji nekoliko tipova peroralnog gvožđa i svi su skoro jednake efikasnosti (Fe fumarate, sulfat, glukonat ili polisaharidni kompleksi sa gvožđem). Ranije su se tablete gvožđa davale svaki dan, a od skoro se sugeriše da se one daju svaki drugi dan jer to omogućava efikasniju apsorpciju gvožđa i smanjuje rizik od neželjenih probavnih efekata (metalan ukus u ustima, mučnina, zavor, bolovi u predelu želudca, povraćanje i tamno prebojena stolica). Ukoliko se jave neželjeni efekti savetuje se uzimanje manjih doza gvožđa, uzimanje gvožđa uz hranu, uzimanje preparata sa manjom količinom gvožđa (glukonat umesto sulfata) ili uzimanje tečnih preparata gvožđa (tečni Fe sulfat). Preparate sa sporim oslobađanjem gvožđa (“slow release” ili “enteric coated”) ne treba primenjivati zbog slabije efikasnosti.
Preparati gvožđa se uzimaju sve dok se ne koriguju vrednosti hemoglobina i hematokrita i dok se ne normalizuju zalihe gvožđa u organizmu (normalan nivo feritina u krvi). Obično terapija traje oko 6 meseci.
Uzroci lošeg odgovora na terapiju
Kod nekih pacijenata anemije se ne poboljšava uprkos uzimanju preparata gvožđa.Razlog za to može biti u neadekvatnom izboru preparata gvožđa, perzistiranju gubitka gvožđa, oslabljenoj resopciji gvožđa usled bolesti probavnog trakta, postojanju drugih uzroka anemije itd.U takvim slučajevima obavezan je pregled odgovarajućih specijalista (hematolog, gastroenterolog).Kod nekih pacijenata rešenje je u ordiniranju injekcija gvožđa.
Intravenozni preparati gvožđa.
Ovi preparati se daju uglavnom pacijentima koji imaju oboljenja probavnog trakta koja onemogućavaju adekvatnu apsorpciju gvožđa ili pacijentima koji ne podnose oralne preparate gvožđa. Ovi preparati se obično daju u obliku infuzije i to isključivo u zdravstvenim ustanovama koje imaju mogućnost praćenja pacijenta.Stari preparati su često davali ozbiljne alergijske reakcija. Novi preparati retko daju alergijske reakcije ali se ipak mogu javiti reakcije na infuziju kao što su nagla pojava crvenila lica, bol u leđima, pad krvnog pritiska i dr. U takvim situacijama infuzije je potrebno usporiti ili zaustaviti.
Transfuzije krvi.
Transfuzije krvi se retko koriste u lečenju sideropenijske anemije. Obično se daju pacijentima sa ozbiljnom anemijom (hemoglobin manji od 7 g/dLili hematolrit manji od 20%) te pacijentima koji imaju aktivno krvarenje sa nestabilnim pritiskom kao i pacijentima koji imaju simptome nedovoljnog snadbevanja kiseonikom vitalnih organa što se obično manifestuje gušenjem i bolovima u grudima. Obično se daje jedna ili više doza deplazmatisane krvi. Jedna doza krvi podiže nivo hemoglobin za 1 g/dL. Neželjeni efekti transfuzije uključuju alergijske reakcije koje ponekad mogu biti teške, povišenu temperature i izuzetno retko transmisiju virusa žutice i AIDS-a (1 na 2 miliona transfuzija u SAD).
Ishrana i suplementi u terapiji anemije
U dijeti sa 2000 kalorija nalazi se samo 10 mg gvožđa tako da pojačan unos gvožđa putem hrane nije dovoljan u lečenju sideropenijske anemije ali je dobro da se kombinuje sa peroralnim preparatima gvožđa. Izvori gvožđa su meso, zeleniš i povrće. Hranu bogatu gvožđem ne treba uzimati sa kafom ili čajem koji smanjuju apsorpciju gvožđa. Uzimanje soka od pomoranđe ili vitamina C pospešuje apsorpciju gvožđa iz hrane.
Uzimanje gvožđa u okviru multivitaminskih preparata se ne savetuje bez konsultacije sa lekarom zbog rizika od predoziranja. Naime, većina muškaraca i žena u postmenopauzi nemaju potrebu za uzimanjem gvožđe u okviru ovakvih preparata.
PRIMED 5 se preporučuje kod:
anemije izazvane nedostatkom gvožđa,
gastritisa bilo kog uzroka,