Anemija i hronična opstruktivna bolest pluća

Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) je čest uzrok disajnih tegoba. Nastanak HOBP uglavnom se vezuje za dugogodišnje pušenje, ali u manjem broju slučajeva može da se javi i kod osoba koje nisu nikada bili pušači.

HOBP je nekada udružena sa drugim bolestima i poremećajima.

Anemija je jedan od problema koji može da bude udružen sa HOBP.

Kakva je veza između nastanka anemije kod obolelih od HOBP?

Još uvek nije jasno utvrđeno zašto dolazi do pojave anemije kod HOBP. Ova vrsta anemije može da se posmatra kao anemija prisutna kod hroničnih bolesti koje menjaju normalan imunološki odgovor. Anemija kod hroničnih bolesti se razlikuje od anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa. U ovom slučaju, smatra se da neki medijatori koji se oslobađaju u toku hroničnih bolesti utiču na smanjenje životnog veka eritrocita, što dalje otežava održavanje normalnog broja eritrocita u krvi.

HOBP je tipišno praćena kašljem, otežanim disanjem i umorom. Anemija koja dugo traje takođe može da bude praćena osećajem nedostatka vazduha i hroničnim osećajem umora i iscrpljenosti.

Ukoliko su uporedno prisutne anemija i HOBP pomenuti simptomi mogu da budu dodatno izraženi u tolikoj meri da remete svakodnevne aktivnosti obolelog.

Udruženo prisutne anemija i HOBP mogu da uzrokuju:

  • Pogoršanje zapaljenjske reakcije na nivou disajnih puteva
  • Učestalije i izraženije tegobe
  • Češće posete lekaru usled pogoršanja ispoljavanja simptoma
  • Poremećaj opšteg zdravstvenog stanja
  • Teži oporavak nakon bilo koje operacije ili druge preležane bolesti

Način tretmana anemije zavisi od uzroka. Kada je u pitanju anemija koja prati hronične bolesti, tretman je uglavnom vezan za lečenje osnovne bolesti.