Posts

Mijelofibroza

Mijelofibroza je hronično oboljenje koštane srži koje se…

Sniženi limfociti

Postoji mnogo mogućih uzroka sniženih limfocita (manje od…

Idiopatska trombocitopenijska purpura

Idiopatska trombocitopenijska purpura ITP se definiše kao…