Sniženi limfociti

LimfocitiPostoji mnogo mogućih uzroka sniženih limfocita (manje od 15%) u krvi. Pošto se limfociti stvaraju u koštanoj srži manjak limfocita se može dogoditi ako se ne proizvodi dovoljno koštane srži ili ako se njena aktivnost smanji.

Oštećenje koštane srži se pojavljuje kod aplastične anemije. To je stanje gde postoji veliko smanjenje broja ćelija koje proizvode ćelije krvi (poput belih krvnih ćelija). Koštana srž ne radi normalno i ne može normalno stvarati krvne ćelije. Zbog toga toga, aplastična anemija može vrlo lako dovesti do manjka limfocita.

Ljudi sa AIDS-om često imaju manjak limfocita u krvi. AIDS je bolest koja smanjuje efektivnost imunog sistema čoveka zbog infekcije virusom pod nazivom HIV.Tumori takođe mogu izazvati sniženje nivoa limfocita.

Osim svega navedenog postoji još nekoliko stvari koje mogu izazvati sniženje limfocita, na primer terapija kortikosteroidima. Kortikosteroidi su veliki broj hormonskih supstanci sa sličnom hemijskom strukturom. Koriste se u lečenju bolesti gde je potrebno smanjiti imuni odgovor organizma i na taj način snižavaju i nivo limfocita.

Neki poremećaji koji zahvataju nervni sistem takođe mogu izazvati sniženje nivoa limfocita. Primeri su multipla skleroza, miastenija gravis i Guillain-Bareov sindrom.

  • Multipla skleroza je stanje kod koga ljudi razvijaju više skleroza tj ožiljaka u mozgu ili kičmenoj moždini (zavisno od stadijuma bolesti).
  • Miastenija gravis je tip poremećaja kod koga mišići slabe i vrlo brzo se zamaraju.
  • Guillain-Bareov sindrom je redak poremećaj koji izaziva slabost u rukama i nogama zbog oštećenja nerava.