Idiopatska trombocitopenijska purpura

Idiopatska trombocitopenijska purpuraIdiopatska trombocitopenijska purpura ITP se definiše kao izolovani nizak broj trombocita sa normalnom funkcijom koštane srži i sa odsustvom drugih uzroka trombocitopenije. Ovaj poremećaj izaziva karakteristični purpurni osip i povećanu sklonost ka krvarenju. Postoji akutni i hronični oblik ovog poremećaja. Akutni oblik se uglavnom javlja nakon neke virusne infekcije, čest je kod dece i spontano se povlači nakon par meseci. Hronični oblik traje duže od 6 meseci i nema određen razlog.

ITP je autoimuno oboljenje. Njen pravi razlog se ne zna pa se zato naziva idiopatska. U krvi kod ovih bolesnika su nađena antitela protiv nekoliko antigena sa površine trombocita. Antitela napadaju trombocite kao da su strano telo. Takođe slezina kao organ koji učestvuje u borbi protiv infekcija prepoznaje antitela na površini trombocita i uklanja ih iz krvi. Rezultat je manji broj cirkulišućih trombocita nego obično.

Simptomi koji se javljaju su spontano formiranje modrica (purpura) i sitnih modrica (petehija) i to najviše na ekstremitetima. Javlja se i spontano krvarenje iz nosa, krvarenje desni i preobilno menstrualno krvarenje. Krvarenje iz najmanjih rana se drastično produžava. Ozbiljna i fatalna komplikacija je subarahnoidalno i intracerebralno krvarenje. Krvarenje u gastrointestinalnom traktu ili drugo unutrašnje krvarenje može nastati i usled tupe traume abdomena.

Dijagnoza ITP se postavlja isključivanjem svih drugih mogućih uzroka koji dovode do niskog nivoa trombocita kao i uzimanja određenih lekova od strane pacijenta. Definitivna dijagnoza se postavlja na osnovu fizičkog pregleda, kompletne krvne slike, pregleda razmaza koštane srži. U slučaju postojanja ITP koštana srž je normalna, nizak nivo trombocita je izazvan njihovim raspadanjem u krvi ili uklanjanjem od strane slezine.

Lečenje podrazumeva davanje imunosupresivnih lekova, kortikosteroida ili intravenskih imunoglobulina. Takođe se radi splenektomija i biološka terapija koja smanjuje imuni odgovor.