Posts

Antikoagulantna terapija

Kada krv dođe u kontakt sa veštačkim zalistkom dolazi do stvaranja…

Idiopatska trombocitopenijska purpura

Idiopatska trombocitopenijska purpura ITP se definiše kao…