Posts

Stečene hemolizne anemije

/
Stečene hemolitičke anemije se mogu podeliti na imunske i neimunske…

Urođeni poremećaji kao uzročnici anemije

/
Anemija nastaje kao posledica više različitih uzroka. Pojedine…

Normalan broj leukocita

/
Leukociti ili bela krvna zrnca su ćelije imunološkog sistema…