Stečene hemolizne anemije

AnemijaStečene hemolitičke anemije se mogu podeliti na imunske i neimunske forme hemolitičke anemije.

Imunski posredovane hemolitičke anemije ( direktan Coombsov test je pozitivan)

 • Autoimunska hemolitička anemija
  • Topla antitela – autoantitela aktivna na temperaturi tela – 37 C
   • Primarna ili idiopatska AIHA
   • Sekundarna AIHA – udružena sa:
    • limfoproliferativnom bolesti
    • reumatskom bolesti SLE
    • nekim infekcijama
    • drugim neoplazmama
    • hroničnom inflamatornom bolesti
    • nekim lekovima
  • Hladna antitela – autoantitela aktivna na temperaturi ispod 37 C
   • Primarna – ispoljava se znacima Raynaudovog sindroma
   • Sekundarna
    • Infekcije (influenca, infektivna mononukleoza, parotitis, sifilis, malarija).
    • U bolesnika sa atipičnom pneumonijom izazvanom Mycoplasmom pneumoniae.
    • U limfoprohferativnim bolestima, kao što su hronična limfocitna leukemija i limfomi.
 • Aloimunska hemolitička anemija
  • Hemolitička bolest novorođenčadi
   • Rh bolest
   • ABO hemolitička bolest novorođenčadi
   • Druge bolesti krvne nepodudarnosti
  • Aloimunska hemolitička reakcija kod transfuzije krvi (neodgovarajuća krvna grupa)

Neimunske hemolitičke anemije (direktan Coombsov tes je negativan)

 • Lekovi (pojedini lekovi direktnim dejstvom dovode do hemolize npr.ribavirin)
 • Otrovi – izlaganje štetnim materijama, najčešće u industriji: arsenik hidroksid, olovo, bakar, hlorati, ujed insekta, zmijski otrov, anilin,formaldehid ,nitrobenzen, resorcin
 • Mehanička trauma
  • Makroangiopatska hemolitička anemija – A-V anastomoze, defekt srčane pregrade,veštački srčani zalisci…
  • Anemije zbog spoljašnjih mehaničkih uticaja – dugotrajni marš, maratonska trka, boks, dugotrajno udaranje rukama
  • Anemije zbog splenomegalije- ubrzana hemoliza, povećanje slezene, dugo krv stoji, krvne ćelije se sudaraju i razbijaju međusobno.
 • Mikroangiopatska hemolitička anemija – ovaj oblik anemije nastaje zbog intravaskularne hemolize fragmentacijom eritrocita pri prolasku kroz abnormalne krvne sudove.
  • Trombotična trombocitopenijska purpura
  • Hemolitično uremijski sindrom – HUS
  • Udružena sa DIC om ( infekcije,Shiga tip toksin,HIV, ujed zmije, abrupcija placente)
  • Udružena sa hipertenzijom (maligna hipertenzija, preeklampsija, ekplampsija, HELLP sindrom)
  • Udružena sa malignitetom – adenokarcinomi (gastrointestinalni, dojke, pluća)
  • Udružena sa lekovima i/ili radijacijom (antineoplastični lekovi, radijacioni nefritis i hemoterapija u transplantaciji organa, ticlopidin)
  • Udružena sa imunološkim bolestima (akutni glomerulonefritis,Polyarteritis nodosa, Scleroderma)
  • Udružena sa kongenitalnim malformacijama (Kavernozni hemangiom – Kasabach-Merritt sindrom, Hemangioendothelioma jetre)
 • Infekcije (ponekad je kod ovih hemoliznih anemija pozitivan Coobsov test). Nastaje: direktnom invazijom uzročnika (malarija),prisustvom hemolitičnih toksina, razvojem autoantitela protiv antigena eritrocita. Najčešća je kod:
  • Malarija
  • Babezioza
  • Bartoneloza
  • Clostridium
  • Septikemija
  • Poremećaj membrane
  • Paroksizmalna noćna hemoglobinurija
  • Oboljenja jetre