Posts

Feritin, važan parametar u dijagnostici anemije.

Nivo feritina je pokazatelj nivoa gvožđa koje se skladišti…

Dijagnoza anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa

Postavljanje dijagnoze anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa…

Posle 2 meseca upotrebe PRIMED 5, rezultati su bili odlični!

Ja imam problem sa anemijom još od srednje škole, u stvari…