Dijagnoza anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa

Postavljanje dijagnoze anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa (sideropenijske anemije) podrazumeva izvođenje određenih analiza krvi koje uključuju kompletnu krvnu sliku, odnosno prikaz broja ćelija krvi. Pored toga, može da se određuje nivo serumskog feritina, gvožđa, totalni kapacitet vezivanja gvožđa, kao i nivo transferina.

Kod osoba koje imaju sideropenijsku anemiju, obično postoji sledeći nalaz:

  • Nizak nivo hemoglobina (Hg) i hemaokrita (Hct)
  • Nizak MCV, odnosno smanjen volumen cirkulišućih ćelijskih elemenata
  • Nizak feritin
  • Smanjen nivo serumskog gvožđa
  • Povišen nivo transferina ili totalni kapacitet vezivanja gvožđa (TIBC)
  • Smanjena saturacija gvožđem

U razmazu periferne krvi koja se posmatra pod mikroskopom, mogu da se zapaze eritrociti manje zapremine, ovalnog oblika sa bleđim centrom. Kod ozbiljnog nedostatka gvožđa, u krvi može da postoji i smanjen nivo belih krvnih ćelija (leukociti) i smanjen ili nekada povišen nivo trombocita (krvne pločice).