Inflamatorne bolesti creva i anemija

AnemijaInflamatorne bolesti creva su idiopatske, inflamatorne, hronične, po svom toku nepredvidive bolesti, a kako je u osnovi prepoznat poremećaj imunog sistema, onda ih nazivamo imunskim bolestima.

Primarno razlikujemo dva glavna entiteta: ulcerozni kolitis (UK) i Kronovu bolest (KB). Postoji i intermedijarni oblik bolesti u koji ubrajamo 10-15% bolesnika koje ne možemo na temelju kliničkih i dijagnostičkih kriterijuma sa sigurnošću svrstati ni u UK ni u Kronov kolitis.

I ulcerozni kolitis i Kronova bolest mogu zahvatiti bilo koji deo GIT-a, ali prvi se daleko češće javlja u završnom debelom crevu . Kronova bolest zahvata, uglavnom, ileocekalnu valvulu (prelaz tankog u debelo crevo), a nekada su prisutne i afte u ustima, erozije želuca i duodenuma. Karakteristično je da su lezije kod UK u kontinuitetu (nema zdrave sluznice), dok su kod Krohnove bolesti lezije na preskok (polja obolele sluznice se smenjuju sa poljima erozija).UK daje stolice sa dosta mukusa i često prošarane krvlju, dok je pojava krvi u stolici kod KB retka. Kod UK postoji urgencija na defekaciju (hitnost), bolna defekacija, te tup bol u donjem levom uglu abdomena. KB daje bol i palpabilne mase u donjem desnom delu abdomena. Kod ulceroznog kolitisa, zahvaćena je samo mukoza i submukoza, i nisu prisutna suženja lumena creva, adhezije, fistule, niti perforacije. Suprotno od toga, ove promene su daleko češće kod Kronovog kolitisa. Jedna bitna razlika je u tome što je ulcerozni kolitis prekanceroza. Ovi pacijenti moraju redovno raditi kolonoskopije, da bi se na vreme uhvatio momenat u kome hronično upaljena sluznica maligno alteriše.

Studije su pokazale da najmanje 10% osoba sa inflamatornom bolešću creva IBC ima i anemiju, dok su neka istraživanja ustanovila da je taj procenat mnogo veći, čak do 74% osoba sa IBC.

Šta uzrokuje anemiju u inflamatornoj bolesti creva?

Postoji vise različitih uzroka anemije u IBC

  • Gubitak krvi, koji je jedan od znakova inflamatorne bolesti creva
  • Neadekvatna apsorpsija nutrijenata neophodnih za pravilan razvoj crvenih krvnih zrnaca
  • Hronična Inflamacija – inflamirano tkivo proizvodi male proteine koji u organizmu
    • smanjuju količine gvožđa neophodnog za stvaranje eritrocita
    • na nivou koštane srži ometaju stvaranje crvene krvne loze
    • smanjuju nivo eritropoetina, hormona koji se stvara u bubregu i odgovoran je za pravilan rast i razvoj eritrocita

Koje su posledice nelečene anemije u IBC?

Istraživanja su pokazala da osobe koje boluju od IBC i imaju anemiju, razvijaju ozbiljnije simptome i znakove bolesti, odnosno imaju teži stepen oboljenja. Među njima je takođe i veća smrtnost. Iako se korigovanjem anemije u nekim slučajevima spasava život, izlečenje anemije nije garancija za duži životni vek.

Kako ustanoviti da imate anemiju?

Simptomi i znaci se javljaju kada nastane umerena ili ozbiljna anemija. Ispoljava se kao umor, slabost, bleda koža, bolovi u grudima, vrtoglavice, utrnulost i hladnoća u prstima ruku i nogu, kratak dah, ubrzan rad srca i glavobolje. Definiitivna dijagnoza se postavlja nalazom parametara iz krvi – broj eritrocita, gvožđe, hemoglobin, hematokrit i eritrocitni indeksi.

PRIMED 13 kordiceps je prirodni preparat na bazi meda i lekovite gljive kordiceps. Imunomodulatorni efekat ove gljive se zasniva na tome da ona menja imuni odgovor kod obolelih. Kod osoba sa hiperfunkcijom imunog sistema , kao što je slučaj sa inflamatornim bolestima creva, kordiceps smanjuje aktivnost belih krvnih zrnaca i faktore zapaljenja koji su odgovorni za upalne procese. Ujedno kordiceps ima svojstvo da povećava broj crvenih krvnih zrnaca, čime doprinosi bržem korigovanju anemije.

Kombinacijom ovog preparata sa preparatom PRIMED 5 feromed, koji je bogat izvor gvožđa i drugih antiupalnih supstanci, omoguća se kontrola inflamatornih bolesti creva, usporava se progresija bolesti, smiruje se inflamacija i koriguje anemija.