10 znakova i simptoma nedostatka gvožđa

Deficijencija gvožđa predstavlja nedovoljnu koncentraciju gvožđa u organizmu. Kada postoji nedostatak gvožđa, to se odražava na stvaranje hemoglobina i crvenih krvnih ćelija (eritrocita).

Nedovoljno stvaranje hemoglobina za posledicu ima nedovolno snabdevanje ćelija i tkiva kiseonikom i razvoj anemije. Iako postoji veliki broj tipova anemije, anemija uzrokovana nedostatkom gvožđa je ubedljivo najčešća.

Bez obzira na uzrok anemije, simptomi nedostatka gvožđa i hemoglobina su uglavnom isti.

  1. Uporan osećaj umora je jedan od najčešćih simptoma anemije.
  2. Bleda prebojenost kože i sluznica nastaje usled manje količine gvožđa i hemoglobina, koji su inače odgovorni za karakterističnu boju krvi.
  3. Kratak dah nastaje kao posledica pokušaja da se povećanjem broja udisaja poveća snabdevanje krvi kiseonikom.
  4. Glavobolja i nesvestica nastaju usled nedovoljnog snabdevanja mozga kiseonikom.
  5. Ubrzan rad srca, osećaj lupanja srca (palpitacije) uzrokovane su pokušajem srca da ubrzanim radom dopremi više kiseonika putem krvi u kojoj je smanjena koncentracija funkcionalnih eritrocita.
  6. Suva, oštećena kosa i suva koža posledica su duže prisutnog nedostatka gvožđa i anemije.
  7. Oticanje jezika i usta. Bleda prebojenost jezika javlja se kod nedostatka hemoglobina, dok se nefdostatak mioglobina karakteriše pojavom osetljivosti jezika, glatkim i otečenim jezikom.
  8. Sindrom nemirnih nogu nekada može biti posledica nedovoljne količine gvožđa u organizmu, iako ne postoji strogo definisana uzročno-posledična veza ova dva problema.
  9. Lomljivi i udubljeni nokti su ređa pojava, ali mogu da budu prisutni kod anemije koja dugo traje.
  10. Drugi manje učestali simptomi obuhvataju: potrebu za unošenjem neuobičajenih stvari koje ne spadaju u hranu (zemlja, papir i dr.), anksioznost, hladne šake i stopala, češća pojava infekcija i dr.

Nakon postavljanja dijagnoze anemije, pristupa se lečenju. Nedostatak gvožđa jedino se može nadoknaditi povećanim unosom, a od stepena nedostatka zavisiće oblik i doza gvožđa koja će se unositi u toku dana.

Od prirodnih preparata koji mogu da pomognu u nadoknadi gvožđa, posebno povoljno dejstvo pokazuje PRIMED 5 preparat.

PRIMED 5 je prirodan preparat na bazi meda i koprive. PRIMED 5 na prirodan i bezbedan način obezbeđuje unos gvožđa neophodnog za izgradnju hemoglobina i eritrocita. Redovnom upotrebom utiče na smanjenje tegoba uzrokovanih anemijom.

PRIMED 5 blagotvorno deluje na sluzokožu želuca, pa se preporučuje i kod gastritisa bilo kog uzroka.

PORUČITE PRIMED 5: https://primed5.anemija.rs/